Werkgeverslasten

Werkgeverslasten, voortvloeiend uit sociale zekerheid, zorg en pensioen, trekken een zware wissel op bedrijven. Er moet een nieuw systeem komen, dat werkgeverslasten omlaag brengt.

​De relatie tussen werkgevers en werknemers moet grondig herzien worden. Ondernemers met personeel ervaren de opeenstapeling van verplichtingen, risico’s en kosten van het ‘werk geven’ als een steeds zwaardere belasting.
Verbeter de relatie door:

  • de rechten, plichten en lasten tussen werkgever en werknemer fundamenteel te herschikken;
  • de Modernisering Ziektewet (BeZava) in te trekken;
  • de loondoorbetaling bij ziekte ​van twee jaar op te heffen.

No Results found.