Vrouwen aan de top

Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren, zakelijke én persoonlijke groei acceleren.

Bevorder gendergelijkheid door wetgeving aan te passen. In navolging van IJsland, waar de gendergelijkheid het best is geregeld ter wereld, is in Nederland vernieuwde wetgeving nodig om te zorgen dat de kansen in het bedrijfsleven voor mannen en vrouwen worden rechtgetrokken.
Om de gelijkheid te bevorderen is nodig dat:
  • Een quotum voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven wordt ingevoerd,
  • Het ouderschapsverlof wordt uitgebreid,
  • Voldoende en betaalbare kinderopvang wordt geregeld. ​

No Results found.