Onderwijs

Onderwijs en scholing zijn cruciale factoren voor het optimaal benutten van talent in de steeds kennisintensiever wordende economie. Aan een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven moet constant gewerkt worden.

Koester talent van alle opleidingsniveaus. Goed geschoold personeel is een basisvoorwaarde voor het functioneren van bedrijven. Onderwijs is een belangrijk startpunt voor ondernemerschap.​​
Verbeter de kwaliteit van het onderwijs door:

  • mbo-opleidingen te laten aansluiten bij de behoefte van bedrijven, die zorgen voor leerwerkplaatsen.
  • hbo-onderzoek en -afgestudeerden te verbinden met midden- en kleinbedrijf door duale trajecten, zoals leerwerkbanen, te stimuleren.
  • ruim baan te geven aan ondernemersonderwijs, coaching en training voor en door ondernemers.

No Results found.