Perspectief op Werk

Iedereen die wil en kan werken, moet aan de slag kunnen. Wanneer iedereen participeert en wordt ingezet op kwaliteiten, plukt de hele maatschappij de vruchten.

Help mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Het actieplan Perspectief op Werk is een initiatief van VNO-NCW dat de kloof tussen werkgevers en structureel werklozen moet verkleinen. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten, provincies en het UWV wordt de komende twee jaar structureel beleid ontwikkeld.
Met Perspectief op Werk wordt:
  • ​een extra impuls gegeven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.
  • een doe-agenda per arbeidsmarktregio opgesteld voor de korte termijn, waarbij een betere publiek-private samenwerking moet leiden tot betere matches;
  • de krapte op de arbeidsmarkt gezien als kans om mensen om te scholen en duurzaam te plaatsen in sectoren waar de vraag naar mensen het grootst is.​

No Results found.