NL Onderneemt Maatschappelijk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is goed voor mensen, voor de wereld en voor de ondernemingen zelf.

Het bedrijfsleven kan een belangrijke bijdrage leveren aan verschillende maatschappelijke doelen. In de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! werken VNO-NCW en MKB-Nederland samen aan projecten van een maatschappelijk toegevoegde waarde. We stimuleren de inzet van werkgevers in maatschappelijk verantwoord ondernemen en laten zien wat er allemaal al gebeurt.​​​​
  • ​Bijdragen aan inclusieve, duurzame en gezonde maatschappij;
  • Verbindingen leggen tussen verschillende maatschappelijke projecten;
  • Voor, door, met en namens ondernemers;
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar maken.

No Results found.