Jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid blijft een hardnekkig probleem. Er bestaat een kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs en er is een tekort aan stageplaatsen en leerbanen.

Pak jeugdwerkloosheid aan door onderwijs goed te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. VNO-NCW West wil jeugdwerkloosheid terugdringen en vraagt daarbij een bijdrage van het bedrijfsleven en de overheid.
Dring jeugdwerkloosheid terug door:

  • jongeren te stimuleren onderwijs volgen met een goed baanperspectief, zoals technische studies;
  • jongeren beter te begeleiden van onderwijs naar baan;
  • betere voorlichting en regelingen voor bedrijven te bieden om jongeren in dienst te nemen, zoals Startersbeurs​;
  • stageplaatsen en leerbanen aan te bieden.

No Results found.