Artificial Intelligence

Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. AI heeft grote maatschappelijke gevolgen, zowel zakelijk als privé. 

​Investeer in artificiele intelligentie (AI). Nederland heeft een inhaalslag te maken op koplopers China en VS, maar ook buurlanden zoals Duitsland en Frankrijk liggen op ons voor. AI heeft grote maatschappelijke gevolgen voor iedereen.
Investeer in AI zodat:

  • Nederland ook op dit vlak toonaangevend wordt,
  • waardevol talent niet uit Nederland vertrekt,
  • startups en scale-ups de ruimte krijgen om te groeien,
  • iedereen kan meeprofiteren en brede maatschappelijke betrokkenheid ontstaat.

No Results found.