Arbeidsdiscriminatie

Werkgevers kiezen bij hun werving voor de beste kandidaat, ongeacht seksuele geaardheid, etnische achtergrond of geloofsovertuiging. Om dat te garanderen werkt VNO-NCW mee aan beleid in de Stichting Arbeid en de Sociaal Economische Raad.

Geen eigen aanpak van gemeente Amsterdam tegen aanpak arbeidsdiscriminatie. De huidige, landelijke aanpak is voldoende. Veruit de meeste werkgevers kiezen bij hun werving voor de beste kandidaat, ongeacht seksuele geaardheid, etnische achtergrond of geloofsovertuiging. VNO-NCW werkt mee aan beleid in de Stichting Arbeid en de Sociaal Economische Raad.
Gemeentelijk beleid op het gebied van arbeidsdiscriminatie zoals de Gemeente Amsterdam voorstelt is niet nodig omdat:

  • de landelijke aanpak zorgt dat arbeidsdiscriminatie in heel Nederland op dezelfde manier wordt aangepakt,
  • de methode van de ‘mystery sollicitant’ geen uitsluitsel geeft of werkgevers niet de beste kandidaat heeft gekozen,
  • bedrijven sollicitanten enkel aannemen zodat zij niet kunnen worden beschuldigd van discriminatie,
  • voor veel bedrijven diversiteit een businesscase is. Diversiteit is een logisch gevolg van goed werving- en selectiebeleid.

No Results found.