Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Jeugdwerkloosheid

Skip Navigation Linksjeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid
Werkloosheid jongeren terugdringen

Pak jeugdwerkloosheid aan door onderwijs goed te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. VNO-NCW West wil jeugdwerkloosheid terugdringen en vraagt daarbij een bijdrage van het bedrijfsleven en de overheid.

  • jongeren moeten onderwijs volgen met een goed baanperspectief, zoals technische studies. 
  • jongeren moeten geënthousiasmeerd worden voor technische studies en er moet een betere begeleiding van onderwijs naar baan plaatsvinden. 
  • de overheid moet maatregelen nemen om te voorzien in een betere voorlichting en regelingen voor bedrijven om jongeren in dienst te nemen, zoals Startersbeurs​.
  • bedrijven kunnen een bijdrage leveren door stageplaatsen en leerbanen aan te bieden.

 
Ik vind dit standpunt...
 Meer stageplaatsen en passend onderwijs

De jeugdwerkloosheid in Nederland blijft een hardnekkig probleem. Er is een tekort aan stageplaatsen en leerbanen. Bovendien sluit het onderwijs niet goed aan op de arbeidsmarkt. VNO-NCW roept op de overheid en het bedrijfsleven op tot gerichte acties om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. De groepen die het zwaarst getroffen worden zijn laagopgeleide jongeren en niet-westerse jongeren

 
Vertekend beeld
VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat de omvang van de jeugdwerkloosheid soms wordt opgeblazen. Volgens de werkgeversorganisaties zitten veel jongeren die als werkloos geregistreerd staan gewoon op school. Hierdoor zijn de cijfers, die bovendien sterk uiteenlopen in de verschillende media, vertekenend. De economische recessie is de belangrijkste oorzaak voor de jeugdwerkloosheid. Toch zal het probleem blijven bestaan als de economie bijtrekt. Veel jongeren die nu werkloos thuis zitten, hebben een opleiding gedaan waarnaar geen vraag is. Nu niet en in economische betere tijden ook niet. Voorbeelden zijn verkoper detailhandel of dierverzorger. De komende jaren moet de Rijksoverheid inzetten op een betere afstemming tussen opleidingen (met name MBO’s) en de vraag op de arbeidsmarkt.
De technische sector krijgt de komende jaren met een sterk tekort aan arbeidskrachten te maken. Het Techniekpact 2020 bevat afspraken en maatregelen om het tekort zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie over het Techniekpact 2020

Dossier arbeidsmarkt

​Meer informatie: Petra Tiel​

 
Lobbypunten