Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Sociaal Akkoord

Skip Navigation LinksSocial Return

Perspectief op Werk | Social Return
Werk voor mensen met beperking

​Social return is een waardevolle afspraak in aanbestedingen. Het bedrijf of de groep bedrijven die de opdracht aanneemt, verplicht zich mensen met kwetsbare arbeidsmarktpositie aan werkervaring te helpen tijdens de aanbesteding.  Social return moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • goed overleg tussen marktpartijen en  aanbestedende diensten, 
  • geen verdringing  op de arbeidsmarkt,
  • geen belemmerende voorwaarden  voor kleinere bedrijven,
  • goed onderwijs voor de mensen met een arbeidsbeperking,
  • geen bureaucratie door simpel en eenduidige toepassing en eisen.

 
Ik vind dit standpunt...
 

Praktijkinformatie voor midden- en kleinbedrijf over social return en aanbestedingen

Meer informatie over inclusief ondernemen: www.vno-ncwwest.nl/participatiewet​


 
Lobbypunten