Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Rotterdam

Skip Navigation Linksrotterdam

Jeugdwerkloosheid | Werkloosheid Rotterdam
Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
Het hoge werkloosheidspercentage in Rotterdam moet worden teruggedrongen. VNO-NCW Rotterdam pleit voor een betere afstemming tussen onderwijs en de wensen van het bedrijfsleven. Met name voor lagere opleidingsniveaus valt hier veel winst te boeken. 
Dring werkoosheid terug door:
  • bedrijven te betrekken bij het onderwijs d.m.v. gastlessen, lerarenstages en rondleidingen;
  • jongeren te enthousiasmeren voor technische studies, zie Techniekpact 2020​.
  • 'nieuwe' groepen, zoals vrouwen en allochtone jongeren, te informeren over de mogelijkheden van de technieksector.​
 
Ik vind dit standpunt...
 

​In Rotterdam zitten bijna dertigduizend mensen in de bijstand. De meesten wonen in enkele wijken van Rotterdam. Hierdoor is er een grote discrepantie tussen mensen met en zonder een betaalde baan ontstaan. Het bedrijfsleven en het stadsbestuur moeten gezamenlijk proberen dit grote probleem op te lossen. Het is cruciaal dat de gemeente voorwaarden schept die het aantrekkelijk maken uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. Voor gezonde mensen die werkloos zijn, mag dit geen vrijblijvende zaak zijn. Zij kunnen aan de slag in de haven en de industrie, want het Rotterdamse bedrijfsleven heeft grote behoefte aan jonge mensen die een (technisch) vak hebben geleerd. 


VNO-NCW Rotterdam vraagt het gemeentebestuur om samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen
(technische) vakopleidingen de hoogste prioriteit te geven. 

  • Versterk de mogelijkheden voor bedrijven om partner in education te zijn, zodat opleiding beter afgestemd kunnen worden op de wensen in het bedrijfsleven. 
  • Stimuleer nieuwe groepen, waaronder vrouwen, voor een technische opleiding te kiezen. 
De gemeente moet ook samen met het bedrijfsleven stimulerende en faciliterende maatregelen ontwikkelen voor kleinere bedrijven. Voorbeelden: tijdelijk belastingvrij of gratis bedrijfsruimte voor starters door leegstaande winkelruimte ter beschikking te stellen.

Rotterdam kan het centrum van de (innovatieve) maakindustrie in Nederland worden.

Meer informatie: ​Tessa Langerijs

 
Lobbypunten