Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Opnaarde100.000

Skip Navigation LinksOpnaarde100.000

Perspectief op Werk | Op naar de 100.000
Iedereen doet mee

Help mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. ​Iedereen moet kunnen participeren in de arbeidsmarkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is de afspraak om tussen nu en 2026 aan 100.000 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Werkgevers zijn bezig deze ambitie dichterbij te brengen met het 100.000 banenplan. 
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zet met opnaarde100.000 in op:

  • ​een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen; 
  • duurzame plaatsingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 
  • betrokkenheid van werkgevers bij het helpen van mensen die moeite hebben met het vinden van een baan; 
  • ​​inzicht in werkzoekenden en hun vaardigheden, door een transparant bestand;
  • per regionaal werkbedrijf minimale uniforme faciliteiten voor werkgevers: no riskpolis, duidelijkheid over loonkostensubsidie, job coaches en job carving. 
 
Ik vind dit standpunt...
Regionieuws
NLWerktDoor matcht vraag en aanbod

​Het platform NLWerktDoor verbindt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in coronatijd. In sommige sectoren is veel uitval van productie en diensten, terwijl andere werkgevers staan te springen om personeel. NLWerktDoor maakt snelle matches tussen ondernemers en werkzoekenden. 

lees meer
Vrijdag 24 April 2020

​Donderdag 23 april is het platform NLWerktDoor gelanceerd door VNO-NCW en MKB Nederland, gemeenten, UWV, vakbonden en de landelijke overheid. Via het platform verbinden we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in coronatijd. In sommige sectoren is namelijk veel uitval van productie en diensten, maar andere werkgevers staan te springen om personeel. NLWerktDoor maakt snelle matches in de regio mogelijk, om mensen tijdens deze crisis aan het werk te helpen en te houden en sectoren van voldoende personeel te voorzien.

Werkgevers kunnen met hun vraag naar personeel of hun aanbod voor andere ondernemers naar het platform www.NLwerktdoor.nl gaan. Vandaar worden de aanvragen doorgeleid naar de meest geschikte partij, vaak een Werkgeversservicepunt in de regio waarin publiek en private bemiddelaars samenwerken. Daarnaast brengt NLWerktDoor​ bestaande regionale en sectorale corona-initiatieven op één plaats samen zodat werkgevers die rechtstreeks kunnen benaderen. NLWerktDoor is een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk.

Bekijk de website van NLWerktDoor​

NLWerktDoor is een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk​: VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, UWV, CNV, FNV, MBO-Raad, Ministerie OCW en Ministerie SZW. In Perspectief op Werk staat optimale samenwerking op de arbeidsmarkt centraal. Met als doel dat iedereen op een plezierige manier kan werken, ook mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees het persbericht​ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Regionieuws
Troost door muziek

​“Een dame deed het raampje open en zei dat dit het eerste contact was dat ze deze week had. Juist nu moeten we steun bieden aan mensen die het moeilijk hebben.” Door de coronacrisis zijn alle concerten en optredens geannuleerd voor Merel Huizinga.  Desondanks brengt ze met muziek troost aan de mensen die dit het hardst nodig hebben.   

lees meer
Woensdag 1 April 2020

“Een dame deed het raampje open en zei dat dit het eerste contact was dat ze deze week had. Juist nu moeten we steun bieden aan mensen die het moeilijk hebben.” Door de coronacrisis zijn alle concerten en optredens geannuleerd voor Merel Huizinga, oprichter van Stichting Philomela en lid van VNO-NCW West. Desondanks brengt de Amsterdammer van het jaar met muziek troost en vreugde aan de mensen die dit het hardst nodig hebben.  


Tekst: Pieter van der Meulen

“Normaal gesproken geven we concerten bij zorginstellingen binnen. We geven knuffelconcerten met dieren, laten scholieren kennis maken met klassieke muziek en hebben een koor waarin vluchtelingen, expats en Amsterdammers samen zingen. Muziek verbindt en maakt dingen los in mensen. Sommige ouderen worden teruggebracht naar vroeger, herinneren zich weer dingen uit hun leven. Dat biedt zoveel troost, vreugde en schoonheid. Vanwege corona mogen we nu niet meer naar binnen om optredens te verzorgen, maar het is ondenkbaar om nu stil te gaan zitten. Eenzaamheid raakt ontzettend veel mensen, vooral ouderen. Door het coronavirus wordt dat enorm versterkt. We willen deze mensen een hart onder de riem steken.”

‘Ook al moet het buiten in de kou, wij laten mensen niet in de kou staan’

In de kou
Dus ging Huizinga in gesprek met zorginstellingen om te kijken of er niet andere mogelijkheden zijn om toch te kunnen blijven optreden. “Voor de directies is natuurlijk ook veel onduidelijk, maar wij wilden aan de slag. Als ondernemer ben ik gewend om dingen te doen. We zijn maar gewoon begonnen met zingen vanaf de straat, op veilige afstand. Ook al moet het buiten in de kou, wij laten mensen niet in de kou staan. Dat werd zo positief ontvangen door bewoners achter de ramen en vanaf balkons dat we hebben besloten ermee door te gaan. We zijn druk op zoek naar fondsen of andere manier om financiering hiervoor te krijgen. We hebben een crowdfunding actie opgezet en roepen iedereen op ons te steunen. Ondernemers zijn, net als ik heel creatief en blinken uit in doorzettingsvermogen. We hebben het allemaal moeilijk en iedereen moet zich aanpassen. Toch worden gesteund vanaf verschillende kanten, dat vind ik hartverwarmend.”
De crowdfundingactie loopt vanaf 20 maart. Inmiddels is al ruim 2500 euro opgehaald. Steun ook stichting Philomela. 

Klappen voor cultuur
“Als musici op eigen houtje gratis muziek willen maken, is dat hun keuze. Als stichting vind ik niet dat ik het van ze kan vragen. Organisaties die dit wel doen, vind ik niet het juiste signaal afgeven. Voor musici valt nu alles stil, velen hebben nul komma nul inkomen. Dat geldt eigenlijk voor de hele culturele sector, die de afgelopen jaren toch al ontzettend veel klappen heeft opgevangen. Ik denk niet dat mensen zonder cultuur kunnen. Mijn voorvader Johan Huizinga, Nederlands meest bekende historicus, zei het al in zijn boek ‘In de schaduwen van morgen’: ‘Willen we cultuur behouden, moeten we cultuur blijven scheppen.’ Bij alle grote gebeurtenissen, of dat trouwen is of begrafenissen, vallen we terug op muziek. Cultuur is het fundament van onze beschaving, dat kun je niet zomaar wegbezuinigen. En in deze onwerkelijke tijd hebben we het ook keihard nodig.”

‘Mensen die meeklappen, meedeinen of duimen omhoog doen, dat is pas erkenning’

Amsterdammer van het jaar 
In februari dit jaar werd Huizinga overtuigend gekozen tot Amsterdammer van het jaar. Uit handen van burgemeester Femke Halsema ontving zij de prijs. “Een enorme eer natuurlijk. Erkenning voor mijzelf maar vooral ook voor de stichting en alle betrokkenen die keihard werken. Ik wilde de bekendheid ook gebruiken om meer financiering te krijgen, zodat we nog meer projecten konden oppakken, maar corona heeft daar nu een dikke streep door gezet. Maar ik zit niet bij de pakken neer, dat is juist waardoor we met de stichting Amsterdammer van het jaar zijn geworden. Door muziek vanaf de straat te maken kunnen we nog steeds mensen bereiken. Ouderen vinden het geweldig. Mensen die meeklappen, meedeinen of duimen omhoog doen, dat is pas erkenning. Een dame die haar raampje open deed en zei dat dit het eerste contact was dat zij deze week had. Hartverscheurend, maar des te belangrijker. Een man die helemaal afgesloten was en ineens weer opbloeide en Avé Maria ging zingen. AT5 heeft er opnames van gemaakt. Geweldig om te zien en ik denk onmisbaar in deze tijd.” 

Lees meer over stichting Philomela 
Bekijk de video​ met Merel Huizinga​ (0.51 min)
Regionieuws
'Zorg dat we elkaar kunnen helpen'

"Inmiddels is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingevoerd, die is nu voor ons van toepassing. We bekijken het van dag tot dag." Voor Sylvia Grootscholten en haar bedrijf Uniglobe Westland is overleven ineens de prioriteit.

lees meer
Donderdag 19 Maart 2020

"We hebben vorige week werktijdverkorting aangevraagd. Inmiddels is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingevoerd, die is nu voor ons van toepassing. We bekijken het van dag tot dag. We willen als werkgever doen wat we kunnen voor onze medewerkers terwijl we het bedrijf zo goed als het gaat gezond houden. Daarvoor zijn meer aangepaste regelingen nodig." Sylvia Grootscholten, directeur-eigenaar van Uniglobe Westland Business & Group Travel, wilde in 2020 een reuzesprong maken met haar bedrijf. Nu is overleven de prioriteit.

Tekst: Pieter van der Meulen

Toen Sylvia Grootscholten in november vorig jaar de OndernemersPrijs Haaglanden 2020 won, werd zij geprezen voor 'excellent ondernemerschap' en kreeg tijdens de verkiezing te horen dat zij 'vanwege haar succesverhaal een inspiratie voor anderen is'. "Na zo'n prijs kijk je vol vertrouwen naar de toekomst, we waren echt van plan te gaan knallen dit jaar. Maar het Coronavirus heeft alles op z'n kop gezet. Wij proberen zo goed als het lukt te reageren als bedrijf, maar veel is nog onduidelijk."

'Momenteel komen we eerder handen tekort dan dat we tijd over hebben'

Werktijdverkorting
"Begin vorige week hadden ongeveer 1.700 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd. Inmiddels is dat alweer enorm opgelopen en is de regeling vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), waarvoor wij in aanmerking komen. De overheid staat ook voor een enorme opgave en heeft met deze regeling snel gereageerd. Het is voor ons cruciaal om te weten waar we aan toe zijn. Momenteel komen we eerder handen tekort dan dat we tijd over hebben. Iedereen die een reis heeft geboekt, wil die omzetten of annuleren. Voor onze klanten is het belangrijk dat dit zo goed mogelijk afgehandeld wordt. We hebben het hele weekend doorgewerkt om voor iedereen bereikbaar te zijn. Het is het dag voor dag kijken wat we kunnen doen, ver vooruitkijken is op dit moment lastig. Maar het is duidelijk dat het werk over enige tijd gaat opdrogen. We krijgen geen nieuwe boekingen binnen en in wijzigingen zitten voor ons weinig tot geen verdiensten. Het kost meer dan dat we binnenkrijgen. We hebben 27 mensen in dienst, die nu nog volop aan de slag zijn. We moeten onze doorlopende kosten zoveel mogelijk uitsmeren. Als werkgever moet je je hoofd boven water houden en tegelijkertijd zorgen dat onze medewerkers straks niet allemaal thuis komen te zitten. Daarvoor is veel flexibiliteit nodig van de overheid."

Tijd voor bijscholing
"Zomaar mensen ontslaan is niet mogelijk en dat wil je als ondernemer ook helemaal niet. Maar de realiteit is dat we niet iedereen in dienst kunnen houden als dit te lang duurt . Voor de mensen die straks geen werk meer bij ons hebben, kijken we naar out-of-the-box oplossingen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om mensen in plaats van te werken te laten bijscholen? Wij hebben een nieuw reserveringssysteem en kunnen op deze manier vooruitkijken en mensen toch ook aan de slag houden. Als ik hierover contact opneem met de overheid over de mogelijkheden, krijg ik per persoon een ander antwoord. Het proces verloopt daarom stroperig, terwijl er wel mogelijkheden zijn om met creatieve oplossingen het beste ervan te maken."

Netwerk inzetten
"De reisbranche wordt hard getroffen, dat zie je ook bij KLM. Ze hebben het zo druk dat ik ze ook nauwelijks meer te pakken kan krijgen. Zij moeten ontzettend veel reizen omboeken en daar zouden wij ze bij kunnen helpen, maar vanwege de privacywetgeving is dat nu niet mogelijk. Zorg dat we elkaar kunnen helpen! Dat geldt niet alleen voor reisorganisaties. Wellicht dat we ook iets voor anderen kunnen betekenen door aangepaste werkplekken te bieden. Of, als een deel van ons kantoor binnenkort niet meer gebruikt wordt, een soort kinderopvang op te zetten. Het gaat erom dat we samen out-of-the-box denken en elkaar bijstaan waar dat nodig is. Ik zie om me heen overal collega-ondernemers die worden getroffen. Bij sommigen is dat later dan bij ons. Dan kan ik advies geven, maar ik heb natuurlijk ook niet overal een antwoord op." 

'Dit is een zeer uitzonderlijke situatie, maar inspelen op het onverwachte hoort bij ondernemerschap.'

Ondernemerstest
"Ik vertrouw sterk op de brancheorganisatie ANVR voor heldere informatievoorziening. Daarnaast is het goed om contact te houden met andere ondernemers. Ik zit bijvoorbeeld in een Jong Management appgroep, waar normaal gesproken regelmatig grapjes langskomen, maar nu hebben we afgesproken om elkaar zonder flauwekul te helpen waar dat mogelijk is. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie, maar inspelen op het onverwachte hoort bij ondernemerschap. Als ik deze crisis goed doorkom, kan ik daar als ondernemer trots op zijn."​​​

 

​Meer info: Jan Markerink
 
Lobbypunten