Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Onderwijs

Skip Navigation Linkswestland

 
 

 

Goede werknemers uit binnen- en buitenland

De bedrijven in de tuinbouwsector worden steeds professioneler en grootschaliger. Dit vereist hoogopgeleide medewerkers. Het Westland heeft daarom ook een beter imago nodig om gemotiveerde mensen uit binnen- en buitenland voor een baan in de glastuinbouw te interesseren. VNO-NCW Westland-Delfland ondersteunt de Greenport dan ook bij zijn promotionele activiteiten en roept gemeente, provincie en Rijk op om nationaal en internationaal uit te dragen dat de tuinbouw in het algemeen, en de Greenport in het bijzonder, een parel van onze economie is en een goede carrièreplek.

Het is ook cruciaal om al op jonge leeftijd de interesse van kinderen uit de regio voor de tuinbouwsector te wekken. Dat kun je bijvoorbeeld doen door al in het basisonderwijs meer aandacht aan de sector te besteden.

Gezamenlijk opleidingscentrum Greenport
Tot nu toe leiden de meeste bedrijven hun eigen mensen op, maar binnen de Greenport is besloten dat het tijd is de handen ineen te slaan en gezamenlijk opleidingen te gaan verzorgen. VNO-NCW Westland-Delfland ondersteunt en stimuleert dit initiatief natuurlijk van harte en heeft dan ook zitting genomen in het bestuur van de Greenport Horti Campus. In deze campus komen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen – onder andere de Universiteit van Wageningen en regionale opleidingscentra – samen om specifieke cursussen te geven en de researchkrachten te bundelen.

Malafide uitzendorganisaties
In het Westland werken veel arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa. Zij zorgen er mede voor dat het Westland internationaal concurrerend is.  VNO-NCW Westland-Delfland blijft erop hameren dat de rechtspositie van arbeidsmigranten in orde moet zijn. Een stevige aanpak van malafide uitzendorganisaties en duidelijke regels voor internationale arbeidsbemiddeling zijn nodig.

Anderzijds moeten werkgevers die Nederlandse werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, gesteund worden. En de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de omliggende gemeenten en sociale diensten moet geïntensiveerd worden, zodat ook Nederlandse werkzoekenden in de (glas)tuinbouw aan de slag gaan.

Meer informatie: Paul van Delft

Lobbypunten