Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Onderwijs

Skip Navigation Linksrotterdam

 
 

 

​De rol van technologie in de maatschappij wordt steeds groter en Rotterdam heeft dringende behoefte aan talenten die technisch geschoold zijn, zowel op hbo- en mbo-niveau. Het gebrek aan technisch geschoold personeel staat in schril contrast met de oplopende werkloosheid. Investeren in onderwijs, talentontwikkeling en stimuleren van bèta-opleidingen zijn urgent en vergen continuïteit. VNO-NCW is aangesloten bij het Nationaal Techniekpact 2020, dat is gesloten tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

VNO-NCW Rotterdam pleit voor meer samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen met als doel:

  1. een integrale aanpak van de imagoverbetering van technische opleidingen. Opleidings- en carrièremogelijkheden moeten vroegtijdig onder de aandacht worden gebracht van jonge kinderen en hun ouders, te beginnen op de basisischolen;
  2. op lokaal niveau te komen tot een betere aansluiting van het onderwijs op de vraagzijde van de arbeidsmarkt;
  3. gezamenlijk op te trekken in de lobby bij de rijksoverheid voor onder meer eenvoudige regelgeving voor het regionale onderwijs en incentives voor studenten die een technische studie kiezen;
  4. de vele initiatieven die er zijn aan elkaar te knopen voor een efficiënte en effectieve aanpak.​

 

​Meer info: Tessa Langerijs
Lobbypunten