Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Onderwijs

Skip Navigation Linksrijngouwe

 
 

 

Het technisch personeel en personeel voor de zorg is schaars. Het beroepsonderwijs moet hervormen om dit probleem op te lossen. VNO-NCW RijnGouwe stelt dat een krachtige samenwerking tussen de drie O's - onderwijs, overheid en ondernemers - noodzakelijk is om aan de toekomstige ondernemersvraag naar arbeid te voldoen.  

Aandachtspunten:

  • Ondernemers moet goed inzicht krijgen in bestaande mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en aan te nemen;
  • Lokaal/regionaal moet een programma gestart worden om werkzoekenden om te scholen naar werk waar de arbeidsmarkt om vraagt (zoals omscholing naar technische banen);
  • De aansluiting tussen mbo en arbeidsmarkt is onvoldoende. Om een hoogwaardig mbo te creëren moeten ondernemers betrokken worden bij het onderwijs. Denk hierbij aan gastlessen, bedrijfsbezoeken of stageplaatsen. Op deze manier kan -het gat tussen een opleiding en een baan verkleind worden;
  • De vraag naar technisch geschoolde werknemers is groter dan het aanbod. Gouda Onderneemt, een samenwerkingsverband tussen werkgeversorganisaties waaronder VNO-NCW RijnGouwe, vindt dat er meer gedaan moet worden om jongeren te motiveren voor techniek. 
  • Het Werkgeversservicepunt moet zichtbaarder worden voor ondernemers. Met de oprichting is er één regionaal aanspreekpunt voor werkgevers gekomen, waar zij terecht kunnen met vragen over de arbeidsmarkt, financiele regelingen en het aannemen van personeel. Ook kunnen werkzoekenden terecht bij het Werkgeversservicepunt voor informatie over vacatures en omscholing. 

​Meer informatie: Hilde Beekes - van der Boon

Lobbypunten