Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Lobby  >  Arbeid en onderwijs  >  Arbeidsmigranten

Skip Navigation LinksArbeidsmigranten

Arbeidsmigranten
Geschikte, nette huisvesting

​Realiseer op korte termijn geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze groep werknemers is hard nodig om vacatures te vervullen waarin Nederlandse arbeidskrachten niet kunnen voorzien. Op meerdere plekken in Nederland, bijvoorbeeld in het Westland en in Noord-Holland Noord, zijn onvoldoende goede woningen voor deze mensen. Door grootschalige werkzaamheden aan de Afsluitdijk en binnen de tuinbouwsector, de bouw van een nieuw datacenter in Noord-Holland Noord en toename van agro logistieke bedrijven in het Westland neemt de vraag naar arbeidsmigranten sterk toe.
Zorg op korte termijn voor: 

  • woonhotels, in noodgevallen op bedrijventerreinen;    
  • nette, geschikte huisvesting met eigen sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid;
  • provinciale regie op het aanwijzen van bouwlocaties, zodat gemeenten de lasten goed kunnen verdelen.​​​
 
Ik vind dit standpunt...
 

Voorbeeldcase Westland
"Deze groep dient te worden opgenomen in de gemeenschap, met geschikte huisvesting die past bij de lengte van hun verblijf."

​Het aantal arbeidsmigranten in het Westland neemt sterk toe. Om de groeiende woningnood tegen te gaan, pleiten VNO-NCW Westland-Delfland en Glastuinbouw Nederland, afdeling Westland op de korte termijn voor de bouw van een woonhotel en de realisatie van tijdelijke locaties voor huisvesting. Op de lange termijn is bovendien een daadkrachtig huisvestingsbeleid voor deze specifieke woningbouw nodig, dat in samenwerking met omliggende gemeenten tot stand moet komen.   

Jaarlijks werken in Westland twaalf- tot vijftienduizend tijdelijke arbeidsmigranten, voornamelijk Polen. Volgens het CBS is deze groep migranten in Nederland sinds het jaar 2000 vervijfvoudigd. Het hoogseizoen in de tuinbouw staat voor de deur, de verwachting is dat door de aantrekkende economie het aantal migranten verder zal stijgen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsmigranten die kort verblijven – in de regel korter dan 4 maanden – en werknemers die lang verblijven – van 4 maanden tot definitief Nederlands ingezetene. De zogenaamde long stayers nemen sterk toe, ook door het groeiend aantal onvervulbare vacatures in de sector van de agro-logistieke en verwerkingsbedrijven.

Voor al deze mensen is een nijpend tekort aan woningen ontstaan. Dat kan tot toestanden leiden, waarbij veel te veel mensen in een kleine ruimte leven. Ook wijken arbeidsmigranten uit naar andere provincies zoals Brabant of Utrecht, waardoor zij voor dag en dauw naar hun werk in het Westland moeten reizen en extra kosten maken.  VNO-NCW Westland-Delfland vindt dit een zeer onwenselijke situatie. "Onze leden, ondernemers in de tuinbouwsector en aanverwante bedrijfstakken, hebben zorg voor hun personeel, zeker ook de seizoenarbeiders", zegt Pieter Eenhoorn, voorzitter VNO-NCW Westland-Delfland. "We willen dat iedereen op een prettige manier in ons welvarende land kan wonen en werken. Daarom lobbyen we intensief bij de gemeente voor een daadkrachtig huisvestingsbeleid."

Dit daadkrachtige beleid moet volgens de ondernemersvoorzitter bestaan uit noodbeleid voor de korte termijn en structureel beleid op bovenregionaal niveau voor de lange termijn. Wat het beleid op de korte termijn betreft, pleit hij voor snelle bouw van een tweede woonhotel op Honderdland. Dat zou er al in juni moeten staan. Er is op Honderdland al een woonhotel dat tjokvol zit.

Op de lange termijn moeten er bouwlocaties worden aangewezen, niet alleen in Westland, maar ook in omliggende gemeenten. De gemeente Westland zou hiervoor de samenwerking met andere gemeenten moeten zoeken, de provincie kan wellicht een regierol op zich nemen. Eenhoorn: "Het liefst zie ik de huisvesting in woonkernen, maar de nood is zo hoog dat we ook naar de bedrijventerreinen moeten kijken. En je ontkomt niet aan kamerverhuur met gedeeld sanitair voor de short stayers. Maar voor de long stayers is dit geen optie. Deze groep dient te worden opgenomen in de gemeenschap, met geschikte huisvesting die past bij de lengte van hun verblijf."  ​


Meer informa​tie: Petra Tiel​
 
Lobbypunten