Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/200421%20PB%20Hans%20Bakker%20Horeca.jpg
Voorkom kaalslag
Datum: 20-04-2020
In een open brief aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad waarschuwt het georganiseerde bedrijfsleven Amsterdam voor faillissement van veel Amsterdamse bedrijven, met name horecaondernemingen en winkels, en daarmee voor het verdwijnen van bijna 50.000 banen. “Wij vragen de gemeenteraad Amsterdam alles te doen wat in haar vermogen ligt om deze kaalslag te voorkomen”, aldus Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam.

De Amsterdamse economie wordt in verhouding sterker geraakt door de coronacrisis dan de Nederlandse economie in haar geheel. Met name in de horeca en detailhandel stijgt het water tot aan de lippen, ondanks dat ondernemers in deze sectoren  maximaal gebruik maken  van de steunregelingen, zoals NOW en BMKB. Behalve de loonkosten, zijn de huurprijs en de omvang van de bezoekerseconomie bepalend voor hun financiële resultaten. De loonkosten maken slechts een kwart uit van de totale kosten in deze sectoren in Amsterdam, waardoor NOW-compensatie een beperkt effect heeft. Bovendien is een groot deel van de omzet afkomstig van buitenlandse toeristen. Bakker: “Als de lockdown-maatregelen versoepeld worden, gaan Amsterdammers een café, restaurant of winkel weer bezoeken, maar de buitenlandse gasten blijven voorlopig nog weg. Een rendabele exploitatie zal voor deze ondernemers te laat komen. Zij zullen de coronacrisis niet overleven.”

Hulp gevraagd
Het georganiseerde bedrijfsleven Amsterdam vraagt aan de fractievoorzitters zich in te zetten voor verruiming van bestaande regelingen en aanvullende maatregelen te nemen. De gemeenteraad zou bij het Rijk moeten aandringen op onder meer verruiming van de NOW-regeling, versoepeling van de kredietverzekeringsregels en vereenvoudiging van de BMKB-regeling. Op gemeentelijk niveau vraagt het bedrijfsleven:

1. Stel de aanscherping van de maatregelen tegen de ‘toeristische drukte’ selectief uit en kijk per maatregel of deze aangepast kan worden naar de huidige crisissituatie. Een voorbeeld is de beperkende verordening voor terrassen.
2. Stel een noodbudget beschikbaar voor horeca- en winkelbedrijven die in financiële moeilijkheden raken,
3. Stel een ruim marketingbudget beschikbaar, waarmee Amsterdam & Partners zodra het weer kan Amsterdam kan promoten in de vrije tijdsector,
4. Dring bij verhuurders aan op uitstel van of korting op huurverplichtingen, 
5. Dring bij banken aan op soepeler kredietfaciliteiten en versnelling van de procedures.

Bekijk hier​ de open brief 
Bijlagen
Deel artikel