Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/200918%20Miljoenenontbijt%20Rotterdam%20Ingrid%20Thijssen.jpg
'Historisch en genereus'
Datum: 16-09-2020

Alles gaat in deze tijd anders dan we gewend zijn. Het traditionele Miljoenenontbijt van VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond, PwC en Rotterdam Young Maritime Board​ werd online gehouden aan de Boompjes in Rotterdam en door ten minste 650 aanmeldingen in hun (thuis)kantoor bekeken via een livestreaming. Het thema: Ondernemer op de Troon.

Tekst: Merijn van Grieken

Thijssen: ‘Investeren geeft vertrouwen’ 
Genereus en historisch, noemt Ingrid Thijssen de rijksbegroting die tijdens Prinsjesdag werd gepresenteerd. De nieuwe voorzitter van VNO-NCW Nederland ondersteunt de koers van het kabinet. “De gebruikelijke reflex in een crisis is bezuinigen en zwaarder belasten van burgers en bedrijven. Nu kiest het kabinet voor investeren en dus banen. Er wordt geld uitgegeven en dat vinden wij heel verstandig. Naast investeren om nieuwe banen te creëren, is het op dit moment belangrijk dat we mensen aan nieuw werk helpen vóórdat ze werkloos worden. De vraag is daarbij vooral hoe dat te organiseren valt voor met name het midden- en kleinbedrijf”, aldus Thijssen tijdens het Miljoenenontbijt. Het is haar eerste optreden sinds ze het stokje overnam van Hans de Boer.

'Dit is het moment om mensen aan nieuw werk te helpen, vóórdat ze werkloos worden'

Deze Rijksbegroting helpt Nederland investerend uit de crisis te komen. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds, de nieuwe investeringskorting (BIK) en tal van andere maatregelen geven vertrouwen. “Bovendien kunnen we door het investeringspakket de economie gaan vernieuwen. We staan als samenleving voor ongelooflijk grote opgaven, zoals het klimaatvraagstuk en digitalisering. Energietransitie is cruciaal en urgent. Als je in 2050 tot nul CO2-uitstoot wil komen, met het nu gebeuren. Dat is meteen het ingewikkelde ervan” vindt Thijssen.

Het is voor haar daarom belangrijk dat de investeringen toekomstgericht zijn. “Ik zie ondernemers die ermee bezig zijn, maar ze lopen tegen financiële belemmeringen aan die ze niet zelf kunnen oplossen. Overheid en bedrijfsleven moeten het echt samen doen.”

'Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen én te blijven doen'

Elmar: ‘De kracht van samen in inclusiviteit’
Mai Elmar, voorzitter van VNO-NCW regio Rotterdam, benadrukt in haar welkomstwoord de kracht om samen de crisis door te komen. Deze periode vraagt om een open, inclusieve dialoog. “Het is de kracht van samen in inclusiviteit. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen én te blijven doen. Een maatschappelijke balans, duurzame groei en innovatie, daar staan wij voor. Om het in goed Nederlands te zeggen: ‘Building back better’”, aldus Elmar. VNO-NCW heeft de overheid en de gemeente opgeroepen om de crisis investerend door te komen. “Ondernemers geven richting door middel van creativiteit, het blijven (door)ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden te zien én aan te pakken.”

Kaag: ‘Lichtpuntjes in sober herstel’
Volgens Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, noemt deze periode een ongekende crisis van wereldformaat. Er zijn hele kleine lichtpuntjes in een sober herstel dat jaren gaat duren. Ten opzichte van andere landen kent Nederland een kleine krimp doordat er snel is gehandeld in de coronacrisis.

Ze zegt dat we het goed hebben geregeld en er besluiten genomen zijn zonder handboek. Maar waarschuwt ook dat de onzekerheid blijft. “Dus de boodschap is er een van samen investeren en kijken naar waar de groei ligt. We doen er alles aan om bedrijven overeind te helpen, maar zullen ook mensen van werk naar werk moeten begeleiden. We moeten de kansen ook aangrijpen om duurzaam te herstellen, ander soort banen, toekomstgericht.” 

'De nieuwe sociale kwestie heet wonen'

Aboutaleb: Zorgen om woningnood 
Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is tevreden over het kabinetsbeleid – ‘er is fors geld uitgetrokken voor ondernemers, duurzaamheid en energietransitie’ – maar heeft ook een aantal prangende wensen. “De nieuwe sociale kwestie heet wonen. Er is de afgelopen jaren te weinig gebouwd. De ambitie van het kabinet voor het midden en het hogere segment in de woningbouw moet omhoog. Met name jonge mensen kunnen geen start maken op de woningmarkt.”

Ook maakt hij zich zorgen over de veiligheid en het handhavingstekort; Rotterdam heeft een tekort van 500 agenten. Hij had graag gezien dat het kabinet een half miljard euro voor de politie had uitgetrokken om de basisveiligheid op orde te krijgen. Wel is hij blij met de toezegging van Justitieminister Grapperhaus voor een nationale unit om internationale drugshandel te bestrijden.

Bekijk de fotoreportage.

Video's terugkijken?  


Hét Miljoenenontbijt Rotterdam 2020 in de media:

Bijlagen
Deel artikel