Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/200918%20Miljoenenontbijt%20Den%20Haag.jpg
Investeren in ondernemers
Datum: 15-09-2020

“Ik ben positief over de ondernemerskracht in ons land. Daarin moeten we investeren om uit de crisis te komen.” Tijdens het traditionele Miljoenenontbijt van VNO-NCW Regio Den Haag in de Fokker Terminal wordt de Miljoenennota met een ondernemersbril bekeken. 

Tekst: Pieter van der Meulen

“We gaan het vandaag hebben over kansen,” opent dagvoorzitter Donatello Piras. “Het Miljoenenontbijt gaat door als u gewend bent, vrijwel alles eromheen is anders.” Honderddertig ondernemers zijn fysiek aanwezig bij het Miljoenenontbijt, georganiseerd door VNO-NCW Regio Den Haag, MKB Den Haag, gemeente Den Haag en Rabobank, en nog eens ruim honderdvijftig volgen het via de livestream vanuit huis. Een totaal andere Prinsjesdag dan normaal, ook voor Carlijn Prins, senior-econoom bij RaboResearch. “Ik volg de Miljoenennota doorgaans in een soort ‘war room’ met mijn collega’s, waarbij iedereen druk bezig is hun analyses en presentaties samen te stellen. Ik was voor het eerst dit jaar aanwezig op kantoor, maar in kleine ruimtes met een hele andere sfeer. Een vreemd gevoel. Hoewel het een economisch sombere tijd is, zien we in de plannen van de overheid goede initiatieven om te investeren. Het investeringsfonds van Wopke en Wiebes borduurt voort op eerdere plannen voor investeringen. Natuurlijk is de belangrijkste aandacht voor herstel van de economie, maar het is van groot belang dat de aandacht voor grote thema’s als de energietransitie en het woningbouwtekort niet verslapt.” 

‘Haal investeringen in woningbouw en infrastructuur naar voren

Nieuwe wind
“Positief is dat de analyse onder de crisis is dat met onze economie niks aan de hand is. Ondernemers lijden onder de pandemie, dus we moeten zo veel mogelijk steun bieden zodat na de crisis alles zo snel mogelijk weer op peil is.” Leendert-Jan Visser, algemeen directeur van MKB-Nederland, ziet kansen tot herstel wanneer van de grote maatschappelijke opgaven een investeringsagenda wordt gemaakt. “Mijn oproep is om investeringen in woningbouw en infrastructuur naar voren te halen. Dat geeft omzetkansen voor het MKB. Zorg ook dat daar een goed aanbestedingsbeleid onder komt, zodat opdrachten snel bij ondernemers terecht komen.” Voor de 34e keer volgde Frits Wester, parlementair verslaggever met bovengemiddelde interesse Prinsjesdag. “Opvallend is dat het vertrouwen in de politiek is gestegen. Voor de zomer zagen we dat politici minder bezig waren met elkaar vliegen afvangen, maar samen deden wat nodig was voor het land. Dat wordt gewaardeerd door mensen. Maar inmiddels wordt alweer naar de verkiezingen gekeken, waardoor de tegenstellingen tussen partijen toch weer worden uitvergroot. Een andere verandering die we zien is dat partijen minder nadruk leggen op marktwerking en de puur liberale en individualistische inslag. Deze kentering is zelfs bij de VVD zichtbaar. Dat is echt een heel andere wind die is gaan waaien tijdens deze storm. We richten ons op samenwerking, waarbij het grote politieke midden elkaar moet vinden.”  

“We zien dat politieke partijen minder de nadruk leggen op marktwerking”

​Grens
In Den Haag zien wethouders Saskia Bruines van Economie en Bert van Alphen van Sociale Zaken veel ondernemers in de problemen komen. “We zijn met zoveel mogelijk partijen in gesprek om te kijken hoe wij kunnen aanvullen op de landelijke maatregelen. Het is een lastig balans tussen het geven van zoveel mogelijk ruimte voor ondernemers en bepalen waar de grens ligt.” De komende tijd wil Bruines verder in gesprek met ondernemers om te kijken waar de groeikansen liggen. “Ik ben positief over de ondernemerskracht. Daarin moeten we investeren om uit de crisis te komen,” vult Van Alphen aan. “We gaan naar een andere tijd, waarin overheid en bedrijfsleven elkaar hard nodig hebben.”

​Bekijk de fotoreportage​

Bijlagen
Deel artikel