Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/160407%20Voortgang%20project%20Duinpolderweg.jpg
Streep door Duinpolderweg
Datum: 25-03-2020
VNO-NCW West, TLN en Evofenex zijn teleurgesteld over het voornemen van de gedeputeerde staten van Noord-Holland om slechts de (Nieuwe) Bennebroekerweg op te waarderen. Dit is geen toekomstbestendige aanpak van de mobiliteitsproblemen en de verkeersveiligheid in de regio. De effectiviteit van de provinciale en regionale samenwerking op het gebied van de mobiliteit daalt hiermee tot een bedenkelijk niveau. Een totaaloplossing blijft uit.

De provincie Noord-Holland wil uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 opwaarderen. De rest van het plan voor de Duinpolderwegroute tot aan de Haarlemmerstraat (N208), inclusief de randweg bij Zwaanshoek en de randweg A44-Lisse, wordt niet uitgevoerd.

Bollenstreek op slot
Het opwaarderen van de Nieuwe Bennebroekerweg is zeker belangrijk voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken in Hoofddorp, maar voegt onvoldoende toe aan de totale bereikbaarheid in de Regio. De woningbouwopgaven in het gebied hebben als gevolg dat de mobiliteitsbehoefte groeit. Alleen met versterking van het openbaar vervoer, dat in een normale situatie al overvol zit, en het aanleggen van fietspaden komen we er niet. Dan blijft het transport qua efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid op een te laag niveau hangen. Daarbij zal dit besluit tot gevolg hebben dat de bollenstreek op slot komt te zitten.

Willem Heemskerk, voorzitter van Bedrijfsleven Bollenstreek: “Noord-Holland gooit de Bollenstreek op slot. Door het voorgenomen besluit om niet mee te werken aan de Duinpolderweg of de verlengde Poelweg zijn deze twee initiatieven onuitvoerbaar geworden. Hiermee wordt de ontsluiting van de Bollenstreek op achterstand gezet. Bedrijfsleven Bollenstreek vindt dat eerder gemaakte afspraken hiermee niet worden nagekomen.”

Advies
Het bedrijfsleven heeft deelgenomen in een maatschappelijke adviesgroep. Het advies wat daaruit voortgekomen is werd in 2018 grotendeels door zowel de provincie Noord-Holland als Zuid-Holland overgenomen, echter zonder de voorgestelde ruimtelijke reservering voor het doortrekken van de N208 naar de N206. Hiermee zouden de mobiliteitsknelpunten voor een groot deel opgelost kunnen worden en zou een toekomstbestendige totaaloplossing worden bereikt. Nu blijkt dat slechts de afspraken gemaakt in het eigen coalitieakkoord leidend zijn, ook al geven ontwikkelingen een hogere noodzaak aan.

Stuurgroep
Het bedrijfsleven wil de uitgebreide aanpak gerealiseerd zien. De provincie Noord-Holland zegt dat zij in gesprek wil blijven met de bestuurlijke stuurgroeppartners. In deze stuurgroep is het bedrijfsleven niet vertegenwoordigd. Over deze voorgenomen stap is niet met het bedrijfsleven gecommuniceerd. Dit in tegenstelling voorgaande voorstellen of besluiten.

Het bedrijfsleven roept daarom, evenals de stuurgroepleden doen, de Provinciale Staten van Noord-Holland nu op om tot een ander besluit te komen, waardoor een totaaloplossing voor de mobiliteit in de regio gerealiseerd kan worden.

Meer informatie Petra Tiel: tiel@vno-ncwwest.nl
Bijlagen
Deel artikel