Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190613%20Jeroen%20Veerman.jpg
'Onze mening omzetten in veranderingen'
Datum: 29-01-2020

Jeroen Veerman is nu een half jaar voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland. “Op alle niveaus kunnen wij invloed hebben. We willen het ondernemersgeluid duidelijk laten horen en omzetten in daadkracht.”​

Tekst: Pieter van der Meulen

Met ruim vijftien jaar ervaring als ondernemer op het gebied van human resource management en zeven jaar als bestuurslid van VNO-NCW Noordwest-Holland, doet Jeroen Veerman er in juni 2019 nog een schepje bovenop. Hij wordt voorzitter van de regionale afdeling van de ondernemersvereniging. In een uitgebreid interview vertelt hij over lobbyprojecten die hem echt aan het hart gaan, zijn nieuwe rol als voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland en wat ondernemerschap voor hem betekent.

‘Kan je niet maken’
“Wij zijn een beetje eigenwijs in onze regio. In Noordwest-Holland vind je veel mkb’ers en familiebedrijven, geleid door mensen met een mening. Dat is natuurlijk hartstikke goed, maar waar nog wel wat te winnen valt is het omzetten van deze mening in daadkracht en veranderkracht. Niet alleen iets vinden, maar de koe bij de horens vatten. Onze lobby rondom de Leeghwaterbrug is daar een goed voorbeeld van.” In de zomer van 2019 was voor Veerman de maat vol. Toen de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug wéér waren uitgesteld en ondernemers wederom door gebrekkige communicatie nauwelijks op de hoogte waren gesteld, was het tijd om in actie te komen. Met behulp van social media kreeg Veerman veel bijval uit de regio. “Een gebed zonder eind begon het te worden. De hele regio had er last van en het kostte veel geld. Als je dan nog goed wordt geïnformeerd is het een ander verhaal. We hebben in ieder geval voor elkaar gekregen dat we nu beter op de hoogte worden gehouden. Ik vind ook echt dat je het niet kan maken tegenover werkgevers, werknemers en bewoners om op deze manier een project te behandelen dat zo cruciaal is voor de bereikbaarheid van dit gebied. De planning is nu dat het in maart 2020 af is. Daar vertrouw ik op, maar tegelijkertijd denk ik: eerst zien, dan geloven.”
Lees hier​ meer over de Leeghwaterbrug.

'De tijdsgeest is die van hybride dienstverbanden'

Pleister op een slechte wet
“De wet Arbeidsmarkt in Balans, die per 1 januari is ingegaan is momenteel een thema waarmee veel ondernemers te maken hebben. Voor wie veel werkt met tijdelijke krachten, gaat een hoop veranderen. Voor mij is de wet een beetje een gemiste kans. Het is op veel gebieden geen verbetering op de wet Werk en Zekerheid, waarvoor deze in de plaats komt. Een pleister op een slechte wet, maar we zitten er de komende tijd wel aan vast. Wat betreft het ontslagrecht zitten er wel goede punten in de nieuwe wet, maar voor de rest is het een compromis geworden. Natuurlijk is het heel complex en verandert de arbeidsmarkt. Het is een feit dat tijdelijke contracten onzekerheid opleveren, maar in sommige sectoren is het de realiteit. In de tuinbouw of in de horeca heb je te maken met pieken en seizoenen. Daarnaast kiezen ook veel mensen voor flexibiliteit. De tijdsgeest is die van hybride dienstverbanden. Daardoor is meer vraag naar flexwerkers. Die realiteit moet je vatten in een wet. Bovendien wordt hier slechts ingegaan op een deel van het probleem. Het onderliggend sentiment is zekerheid. Voor een hypotheek heb je een vast contract nodig, om een voorbeeld te noemen. Het is de taak van de politiek het hele plaatje te veranderen en wetten vorm te geven die de hele samenleving dienen. Met deze wet probeer je de realiteit van flexwerken tegen te houden, maar je lost er verder weinig mee op.”   

Jongere generatie
“Ik wilde altijd al ondernemer worden. Zelf iets creëren en daarmee een bijdrage leveren aan de maatschappij, dat is voor mij de kern van ondernemerschap. Dat draag ik ook uit als voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland. Dit is een ontzettend ondernemende regio, maar dat maken we niet altijd even goed zichtbaar. Met als gevolg dat jongeren niet goed weten wat er in ons gebied gebeurt en welke kansen dit voor hen oplevert. We zien veel dat jongeren wegtrekken naar Amsterdam of elders in de Randstad, omdat ze daar meer kansen verwachten. Als vertegenwoordiger van de ondernemers namens VNO-NCW zie ik het als mijn verantwoordelijkheid te laten zien dat er wel degelijk heel veel mogelijkheden zijn voor de jongere generatie in dit gebied. Met H&S Adviesgroep hebben we een traineeship verzonnen voor jonge ondernemers om hen beter kennis te laten maken met andere regionale ondernemers.

'VNO-NCW kan op ieder niveau invloed uitoefenen, dat is onze kracht.'

Noordwest-Holland heeft internationale topondernemers en biedt zoveel voor mensen met goede ideeën, dat beeld wil ik veel duidelijker overbrengen.” Ook denkt Veerman dat een betere samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt veel kan bijdragen aan het perspectief voor de volgende generatie. “Namens VNO-NCW zit ik in het regionaal platform arbeidsmarktbeleid. Het onderwijs is druk bezig met hervorming en onder werkenden dringt het besef steeds meer door dat je je moet blijven ontwikkelen. Een leven lang leren. Het bedrijfsleven neemt onderwijzend personeel mee in de praktijk en ondernemers worden voor de klas gezet om een realistisch beeld te schetsen. Van twee kanten wordt gewerkt de kloof tussen arbeid en onderwijs verder te verkleinen.”

Samen sterk
“Individueel sta je nou eenmaal minder sterk, dat is logisch. Samen kunnen we een helder en krachtig geluid laten horen. De uitdaging is om de komende tijd zoveel mogelijk uit de eerste hand te horen waarmee ondernemers mee te maken hebben. Aan ons is het dan om dit op alle niveaus verder te brengen, of dat nou regionaal, provinciaal, nationaal of zelfs internationaal is. VNO-NCW kan op ieder niveau invloed uitoefenen, dat is onze kracht.”

Bijlagen
Deel artikel