Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/200109%20NJR%20West.jpg
Herwaardeer Welvaart
Datum: 09-01-2020

"De laatste tijd is welvaart uit de gratie aan het raken, maar we moeten juist zorgen dat we meer geld overhouden in de huishoudportemonnee", aldus minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West op 9 januari in de Malietoren.

Door: Annemarie van Oorschot

Minister Wiebes benadrukt dat ondernemers in Nederland zorgen voor welvaart en economische groei. "Dat is belangrijk, want welvaart zorgt ervoor dat we de zorg kunnen betalen, prettig kunnen wonen en dingen voor onze kinderen kunnen doen. De laatste tijd is welvaart uit de gratie aan het raken. Mensen zijn weliswaar gesteld op hun baan en op koopkrachtverbetering, maar welvaart stellen ze gelijk aan zelfverrijking en uitstoot van vervuilende stoffen. De boodschap 'zo kan het niet langer' wordt luider. Maar van het klimaatvraagstuk kun je een business model maken. Welvaart verdient een herwaardering. We moeten zorgen dat we meer geld overhouden in de huishoudportemonnee."

Groeistrategie
Wiebes wil het verdienvermogen van Nederland verhogen via een groeistrategie die hij eind 2019 naar buiten heeft gebracht. De strategie berust op zes pijlers: onderwijs, leven lang ontwikkelen, arbeidsmarktparticipatie, onderzoek en ontwikkeling, infrastructuur en transities op het gebied van energie, industrie en landbouw. "De uitvoering van de groeistrategie vraagt om samenwerking, lef en geld, ook van de overheid. Daarvoor richten we een investeringsfonds op. In het eerste kwartaal van dit jaar stuur ik daarover, samen met minister Hoekstra, een brief aan de Tweede Kamer."

Technologie
Voorzitter Audrey Keukens geeft in haar nieuwjaarstoespraak aan dat technologie, en in het bijzonder kunstmatige intelligentie (A.I.), een grote rol kan spelen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en de leefbaarheid in dichtbevolkte steden. Het innovatieve vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven is hierbij cruciaal. "Persoonlijk maak ik me ook wel een beetje zorgen. Houden we de menselijke kant nog voldoende in het oog? Hoe zorgen we dat mensen zich tijdig kunnen aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen? Wat doen we met mensen die niet mee kunnen komen? Moeten u en ik daarover nadenken? Onze verantwoordelijkheid nemen als bedrijfsleven? Ja, dat vind ik wel."

AI-coalitie
In de actieagenda van de AI-coalitie wordt die verantwoordelijkheid door VNO-NCW genomen. Anita Nijboer, ambassadeur van de coalitie van de Amsterdamste kennisinstellingen en de gemeente Amsterdam voor 'AI Technology for people' en bestuurslid VNO-NCW metropool Amsterdam, laat weten dat de Amsterdamse coalitie de uitgangspunten van de Nederlandse AI-coalitie onderschrijft. 

Toespraak Audrey Keukens
Fotoreportage
Video-impressie

Bijlagen
Deel artikel