Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/191126%20e-Herkenning%20campagne.jpg
Doe mee met eHerkenning
Datum: 25-11-2019

​Ondernemers zullen steeds vaker eHerkenning van minimaal niveau 3 nodig hebben om zich online te kunnen identificeren bij de overheid. Daarom starten MKB-Nederland en VNO-NCW dit najaar een voorlichtingscampagne voor ondernemers. Aangesloten branche- en regionale organisaties en intermediairs kunnen kosteloos hieraan deelnemen.

Aanleiding
eHerkenning is een digitale sleutel waarmee ondernemers toegang krijgen tot de online dienstverlening van overheidsorganisaties. Zo doen ze op één manier, met één inlogmiddel veilig en online zaken met de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere publieke organisaties. eHerkenning is te beschouwen als de opvolger van DigiD voor bedrijven.

Instanties stellen het gebruik van eHerkenning steeds vaker verplicht. Zo is het vanaf 1 november bijvoorbeeld niet meer mogelijk om zonder eHerkenning in te loggen bij UWV om werknemers ziek te melden, of bij de Belastingdienst om de btw-aangifte in te dienen. Maar ook voor het aanvragen van een subsidie of een vergunning is eHerkenning nodig, of voor het aanvragen van een VOG-verklaring voor een werknemer. Het is dus belangrijk dat ondernemers snel overgaan tot de aanschaf en het gebruik ervan. Of hun eHerkenning die nu op niveau 1 of 2 zit, upgraden.

Campagne
MKB-Nederland en VNO-NCW willen met hun nieuwe campagne over eHerkenning zoveel mogelijk ondernemers informeren. Waarom is eHerkenning belangrijk, hoe werkt het, welke investering vergt het? zijn de vragen die worden beantwoord.

Toolkit

Speciaal voor deze campagne is een toolkit in de maak, ontwikkeld samen met Logius - de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze toolkit komen communicatiematerialen die brancheorganisaties, regionale ondernemersverenigingen en intermediairs die met eHerkenning werken kunnen gebruiken om ondernemers voor te lichten. Hierbij valt te denken aan kant-en-klare nieuwsbrieven, banners, socialmediaberichten persberichten, een PowerPointpresentatie en ondernemersverhalen.

Kosten en aanmelden
Deelnemende organisaties kunnen kosteloos gebruik maken van de toolkit, mits aan enkele spelregels wordt voldaan. Deze staan in de samenwerkingsovereenkomst die u hier kunt downloaden. Wij zien uw aanmelding graag z.s.m tegemoet.

Over eHerkenning

eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig identificeren bij ruim 400 organisaties. Zij hoeven hierdoor niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te vragen en te onthouden.

Meer gemak en veiligheid

MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen het idee van eHerkenning. Dankzij eHerkenning kunnen ondernemers straks met één middel naar keuze (bijvoorbeeld een username/wachtwoord, smscode, app, QR scanner of cardreader) bij alle overheidsinstanties online bewijzen wie ze zijn. Dat leidt tot meer gemak, geen waaier aan inlogcodes meer, en optimale digitale veiligheid. Wachtrijen bij een loket of aan de telefoon behoren tot het verleden. En de kosten voor aanvragen kunnen omlaag. De concurrentie die ontstaat doordat er meerdere leveranciers van middelen voor eHerkenning zijn, leidt bovendien tot een optimale prijs én steeds betere middelen en diensten.

Bij de aanvraag van een inlogmiddel wordt iemands identiteit grondig gecheckt. Ook kunnen medewerkers gemachtigd worden om namens hun organisatie specifieke diensten te regelen. Dit zorgt ervoor dat een organisatie meer zekerheid krijgt over de online identiteit van de persoon waarmee zij zakendoen. Dit voorkomt fouten en fraude.

Ondernemers
Ondernemers die nog geen eHerkenning hebben kunnen deze aanvragen bij één van de door de Rijksoverheid erkende leveranciers. Deze voldoen allemaal aan de strenge eisen die eHerkenning stelt op gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. Ondernemers die al een eHerkenningsmiddel hebben maar op een lager niveau, kunnen deze via hun leverancier upgraden.

Intermediairs

Intermediairs die namens hun klanten online zaken doen met (overheids)organisaties moeten gemachtigd worden door hun klant om online diensten te regelen met eHerkenning. Zo is de intermediair bevoegd om namens het bedrijf te handelen. De intermediair kan vervolgens een machtiging op naam van één (of meerdere) medewerker(s) laten registeren. Zo is die medewerker bevoegd om namens het bedrijf te handelen via eHerkenning.

Kijk voor meer informatie op www.eherkenning.nl​

De voorlichtingscampagne over eHerkenning van MKB-Nederland en VNO-NCW wordt uitgevoerd door de stichting Projecten MKB-Nederland, en inhoudelijk bijgestaan door de beleidsafdeling. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de dienst digitale overheid Logius steunen de campagne.

Bijlagen
Laatste Nieuws
03-07-2020
Deel artikel