Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/191105%20afscheid%20Bert.jpg
Holland in 2040
Datum: 06-11-2019

Dromen over Holland in 2040. Waar mensen gelukkig en gezond leven, verbonden met elkaar. Hoe bereik je dat? Dé vraag op het  afscheidssymposium van directeur Bert Mooren van VNO-NCW West.

Door Annemarie van Oorschot & Pieter van der Meulen

Aan de hand van drie thema’s dromen de ruim 250 aanwezige ondernemers en beleidsmakers op 5 november 2019 over de toekomst van de Randstad. Ze zijn bijeen in de Malietoren, het ondernemershuis van VNO-NCW en MKB Nederland in Den Haag.

Thema 1: Klimaat en Groene Groei

Tom Daman, eerstejaars student natuur- en sterrenkunde in Leiden droomt van een klimaatneutraal Holland. Schone lucht, schoon water, schone energie, dat alles is in het jaar 2040 ruimschoots voor handen. Daman nam vorig jaar de leiding in de klimaatstaking van scholieren en zat bij premier Rutte aan tafel om te vertellen dat er nu echt geïnvesteerd moet worden in het reduceren van de CO2-uitstoot.

Yousef Yousef, CEO LG Sonic en voorzitter van het VNO-NCW-netwerk Groene Groeiers, benadrukt dat je een launching customer nodig hebt om groene ideeën verder te brengen.

Liesbeth van Tongeren, wethouder gemeente Den Haag, vindt dat we grootschaliger aan de gang moeten als we de droom van Daman willen verwezenlijken. “Geen tijd meer voor discussies over kernenergie. Gevestigde orde moet elke mogelijkheid aangrijpen om hieraan bij te dragen. Gemeentes zat om launching customer te zijn. Nederland heeft innovatiekracht en financiële mogelijkheden.”

Anneke Sipkens, directeur van de stichting Doen, gelooft in de kracht van jonge innovatieve ondernemers en steunt startups en scale ups financieel.

Alle drie zijn van mening dat het aanbestedingsbeleid van de overheid nog te veel gericht is op oude, bewezen technologie. “Durf meer risico te nemen. Dan maak je impact.”

Thema 2: Efficiënt ruimtegebruik: combineren van wonen, werken, leven en verplaatsen

Mahnaz Sharikani is student Communicatie & Marketing aan de Haagse Hogeschool en droomt van een Holland waarin iedereen gezond en gelukkig is. Kunstmatige intelligentie is een cruciale voorwaarde om dit te realiseren. Zal er al in 2040 een back up worden gemaakt van de herinneringen van een dementerende oudere? Mahnaz weet één ding zeker: in 2040 verplaatst zij zich in een Uber drone.

Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland: “Economie is een kenniseconomie geworden. Bedrijven clusteren om kennis bij elkaar op te halen. Als je droomt gaat het over gave steden; een goed bereikbare, gonzende bijenkorf. We gaan naar radicaal andere systemen. Het geld van het Infrastructuurfonds moeten we voor die verandering inzetten.”

Jaap Bierman, CEO trammaatschappij HTM: “Vervoer is nodig om de samenleving verbonden en goed leefbaar te houden. Laten we besluitvaardig zijn en de verwachte grote mobiliteitsgroei opvangen met grootschalige investeringen in openbaar vervoer. Er zijn slimme oplossingen die bijvoorbeeld vraaggestuurde deelmobiliteit mogelijk maken.”

Leen Verbeek, CvdK Flevoland en voorzitter van de vereniging Deltametropool vindt dat het jargon moet veranderen. “Nederland is een megapool, een stadstaat, en op dat niveau moeten we de uitdagingen agenderen. Geen beleid vanuit Den Haag of Rotterdam.”

Jan Hendrik Dronkers, loco-secretarisgeneraal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Laten we niet doen of we bij nul moeten beginnen. We hebben al veel bereikt. Stel samen de doelen vast en ga ervoor, zoals Bert Mooren en ik dat voor de aanleg van de A4 Midden Delfland hebben gedaan. Maak concrete, geïntegreerde plannen op een hoger niveau dan het gemeentelijke.”

Thema 3: Samenwerken en samenleven
“Wij zijn zielsverwanten”, zegt Jaap Smit, CvdK Zuid-Holland, wijzend op de andere spreker voor dit thema, Ab van der Touw, voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Leiden. “Vergezicht is prachtig, maar wat doen we overmorgen? We moeten leren leven met onvolkomenheden. Als er één ding belangrijk is, dan is het de menselijke maat bewaren en samenwerken. We hebben een enorme klus te klaren.”

Ab van der Touw: “We hebben versnippering, ook in politiek. Met de ontzuiling hebben we het badwater en ook veel kind weggegooid. We moeten meer zicht krijgen op het perspectief van de ander, oog krijgen voor wat mensen echt willen. Dat wat tussen droom en daad staat moeten we gezamenlijk wegwerken.”

Jaap Smit: “Naast innovatie hebben we restauratie nodig. We zijn wat dingen kwijt geraakt wat een samenleving zeer de moeite waard maakt. In elk functieprofiel van een burgemeester lees ik dat hij of zij een verbinder moet zijn. Die enorme behoefte aan verbinding laat zien wat we kwijtgeraakt zijn. In een tijd van grenzeloosheid is een kader van waarden hard nodig.”

Bert Mooren, scheidend directeur VNO-NCW West, sluit het symposium af met de conclusie dat meer dan vroeger samenwerking nodig is. “We moeten iedereen motiveren aan de slag te gaan. Ondernemers met een maatschappelijke drijfveer kunnen daarbij het verschil maken.”

Van Commissaris van de Koning Jaap Smit kreeg Bert Mooren de onderscheiding De Gouden Lis voor zijn verdiensten als directeur van VNO-NCW West voor de provincie Zuid-Holland.
Lees hier meer

Bert Mooren is opgevolgd door Kim Boersma.
Lees hier meer

Fotoreportage

Bijlagen
Deel artikel