Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190927%20Perspectief%20op%20Werk.jpg
Stikstofimpasse doorbreken
Datum: 06-10-2019

VNO-NCW West heeft de gedeputeerden van de provincies Noord- en Zuid-Holland hulp aangeboden bij het oplossen van de stikstofproblematiek. Afgelopen vrijdag hebben zij deze brief ontvangen, die we vandaag ook naar alle fractievoorzitters van beide Provinciale Staten zullen sturen.

In de provincies Noord- en Zuid-Holland liggen bijna 4000 bouwprojecten stil door de uitspraak van de Raad van State, die uitstoot van stikstof in de buurt van natuurgebieden verbiedt. Het gaat onder meer om  woningbouwprojecten, wegen, bedrijfsterreinen en dijkverzwaringen. Niet alleen het boerenbedrijf, maar ook de industrie en de bouwsector worden hard getroffen, werkgevers én werknemers.
Leden en experts van VNO-NCW hebben een gebalanceerde aanpak van dit probleem uitgedacht, die zowel de natuur als de economie beschermt. Daarin staan concrete oplossingen die ook bestuurlijk en juridisch haalbaar zijn. Veel projecten kunnen doorgaan zonder negatieve effecten op de natuur. De provincies moeten hun vergunningverlening zo snel mogelijk weer op gang brengen.

Meldpunt
De provincies kunnen sneller in actie komen en maatwerk leveren bij concrete projecten. Heb je te maken met een project dat door de stikstofproblematiek stil ligt? Meld dit bij VNO-NCW via de mail: stikstof@vnoncw-mkb.nl

Meer informatie over de lobby van VNO-NCW en VNO-NCW West

Bijlagen
Deel artikel