Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190927%20Perspectief%20op%20Werk.jpg
Zicht op werk
Datum: 26-09-2019

​Onvervulbare vacatures, het schrikbeeld van ondernemers en inmiddels dagelijkse praktijk. Door de economische groei overstijgt de vraag naar arbeidskrachten het aanbod. Daarbij komt het gebrek aan gekwalificeerde krachten door de overgang naar de nieuwe economie. Opleidingen en werkervaring van werkzoekenden sluiten niet aan op de nieuwe functies, zoals ICT’ers voor big data en installateurs voor zonnepanelen.

Tekst: Annemarie van Oorschot

VNO-NCW West pakt dit probleem voor haar leden aan door te participeren in overheidsprojecten die het aanbod op de arbeidsmarkt vergroten. In 2013 is het Sociaal Akkoord gesloten, waarin VNO-NCW aanbood trekker te worden van het project ‘Op naar de 100.000 banen’ dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. En met succes. In de periode 2015- april 2019 zijn bijna 52.000 mensen aan de slag gegaan, voornamelijk in het bedrijfsleven.

Er staat nu een breder project in de stijgers: ‘Perspectief op werk’, dat niet alleen gericht is op arbeidsgehandicapten, maar ook op kwetsbare werkzoekenden, zoals huismoeders, 55-plussers en statushouders. In de afgelopen maanden heeft VNO-NCW West in alle 12 arbeidsmarktregio’s van Noord- en Zuid-Holland een Doe-agenda getekend waarin staat hoe overheid, onderwijs en bedrijfsleven  gezamenlijk het arbeidspotentieel zullen ontsluiten. De programma’s zullen per regio variëren. Manue Azoulay (Noord-Holland)  en Jan Markerink (Zuid-Holland) coördineren vanuit VNO-NCW West deze programma’s en staan klaar om leden te informeren. 

Cijfers arbeidsmarktregio's in gebied West: 

1. ​​Drechtsteden

Potentiele beroepsbevolking: 213.000

Werkend: 141.000

Wil meer uren werken: 7.400

Potentieel: 16.800

Doe-agenda getekend op 15 juli door Jan Markerink, projectleider Perspectief op Werk Zuid-Holland


2. ​Gooi- en Vechtstreek

Potentiele beroepsbevolking: 190.000

Werkend: 127.000

Wil meer uren werken: 6.700

Potentieel: 15.200

Doe-agenda getekend op 12 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

3. Gorinchem

Potentiele beroepsbevolking: 92.000

Werkend: 64.000

Wil meer uren werken: 3.400

Potentieel: 7.100

Doe-agenda getekend op 23 mei door Mireille Horden, voorzitter VNO-NCW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

 

4. Groot-Amsterdam

Potentiele beroepsbevolking: 950.000

Werkend: 644.000

Wil meer uren werken: 34.000

Potentieel: 80.100

Doe-agenda getekend op 11 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

5. Haaglanden

Potentiele beroepsbevolking: 606.000

Werkend: 386.000

Wil meer uren werken: 20.400

Potentieel: 57.600

Doe-agenda getekend op 12 juni, door Bert Mooren, directeur VNO-NCW West

 

6. Holland Rijnland

Potentiele beroepsbevolking: 405.000

Werkend: 280.000

Wil meer uren werken: 14.800

Potentieel: 30.400

Doe-agenda, getekend op 14 april door Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland

 

7. Midden-Holland

Potentiele beroepsbevolking: 140.000

Werkend: 95.000

Wil meer uren werken: 5.000

Potentieel: 16.800

Doe-agenda getekend op 11 juli door Marieke Kreuzen, bestuurslid VNO-NCW Rijngouwe

 

8. Noord-Holland Noord

Potentiele beroepsbevolking: 502.000

Werkend: 337.000

Wil meer uren werken: 17.800

Potentieel: 39.500

Doe-agenda, getekend op 1 juni, door Jeroen Veerman, voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

 

9. Rijnmond

Potentiele beroepsbevolking: 1.023.000

Werkend: 652.000

Wil meer uren werken: 34.400

Potentieel: 97.300

Doe-agenda getekend op 3 juli door Ron Kooren,
bestuurslid VNO-NCW Rotterdam

 

10. Zaanstreek/Waterland

Potentiele beroepsbevolking: 251.000

Werkend: 168.000

Wil meer uren werken: 8.900

Potentieel: 20.200

Doe-agenda, getekend op 10 juli door Manue Azoulay, projectcoördinator Perspectief op Werk West

 

11. Zuid-Holland Centraal

Potentiele beroepsbevolking: 268.000

Werkend: 182.000

Wil meer uren werken: 9.600

Potentieel: 21.500

Doe-agenda, getekend op 28 juni door Corina Holla, voorzitter VNO-NCW Den Haag

 

12. Zuid-Kennemerland en IJmond

Potentiele beroepsbevolking: 282.000

Werkend: 194.000

Wil meer uren werken: 10.200

Potentieel: 21.900

Doe-agenda, getekend op 10 juli door Robert Bloemers, bestuurslid VNO-NCW Metropool Amsterdam

​Kijk hier​ voor meer informatie over Perspectief op Werk.​

Bijlagen
Deel artikel