Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190918%20MO%20Rijnland.jpg
Investerings- fonds?
Datum: 18-09-2019

Ruimte voor bedrijven, de krappe arbeidsmarkt en betere samenwerking. Ondernemers vinden dat daar op regionaal niveau de schouders onder moeten worden gezet. Dat bleek op Miljoenenontbijt van VNO-NCW Rijnland. De bijeenkomst stond verder in het teken van het afscheid van twee vertrouwde gezichten.

Tekst: Robin Ouwerkerk

‘De ondernemer op de troon’ was de titel die aan de bijeenkomst was gegeven. Het Miljoenenontbijt in de Hogeschool Leiden had ook een iets andere aanpak dan voorheen: behalve de traditionele quick scan van de Miljoenennota door hoogleraar toegepaste economie Kees Goudswaard en het panelgesprek, hielden drie lokale ondernemers hun eigen ‘troonrede’.

Verstandige hervormingen
Goudswaard stelde vast dat het goed gaat met Nederland. Hij relativeerde de cijfers en uitte wat kritiek: “Waarom zou je de investeringen van het kabinet onderbrengen in een Investeringsfonds en niet gewoon betalen uit de begroting?” Maar vooral vond hij dat het kabinet verstandige hervormingen heeft gerealiseerd op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt, woningmarkt en pensioenen.

Intensievere samenwerking
Gezeten op hun troon bekleed met rood velours belichtten drie regionale ondernemers heel verschillende economische invalshoeken in hun eigen ‘troonredes’. Zo brak Bas Pietersen van The Alignment House een lans voor regionaal publiek-privaat samenwerken in de regio Holland-Rijnland. “Kijk naar Eindhoven. Daar is gestructureerd en vanuit een lokale basis door overheid, kennisinstellingen en bedrijven gebouwd aan een brainport. Dat heeft die regio echt sterker gemaakt. Dat vergt een intensievere samenwerking dan de netwerken in Rijnland op dit moment kunnen realiseren.”

‘Stoppen met de kleine dingen’
Hij kreeg bijval van Erik Versnel van Rabobank Leiden-Katwijk: “We moeten stoppen met de kleine dingen. Om te komen tot ruimte voor bedrijventerreinen of woningbouw is samenwerking nodig. Tussen gemeenten en tussen gemeenten en bedrijfsleven. Anders kom je tot suboptimale oplossingen.”
Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch legde de bal daarvoor ook bij bedrijven. “Bedrijven zullen wel meer moeten investeren in R&D.”

Onbenut arbeidspotentieel
Coen Breedveld van start-up Levels Diagnostics vroeg nadrukkelijk om aandacht voor de regeldruk die startende ondernemers ervaren. Daarnaast vroeg hij om een stabiel investeringsbeleid van de overheid. “In Nederland weet je nooit of de investeringsregeling van nu ook volgend jaar nog geldt.”
Marian Krijgsman van hotel Steeds aan Zee poneerde de stelling dat er door gebrek aan personeel in de toeristische sector nauwelijks nog groei valt te realiseren. Landelijke en regionale overheden zijn aan zet. “We moeten stoppen met vissen in de reguliere vijver. Ga aan de slag met het onbenut arbeidspotentieel. Mobiliseer, controleer en waar nodig: sanctioneer. Iedereen die kan werken, moet werken en zijn steentje bijdragen.”

Bedrijvenstrategie
Yvonne van Delft, wethouder economische zaken in Leiden, kondigde een regionale bedrijventerreinenstrategie aan. “Daar kunnen ondernemers op reageren.” En op het gebied van arbeidsmarktkrapte: “Om stappen te zetten op de arbeidsmarkt komt er een house of skills, waarbij niet wordt gekeken welk diploma heeft gehaald, maar wat iemand kan.”

Afscheid
En dan nog het afscheid. Professor Goudswaard gaf tien keer duiding aan de Miljoenennota, Dit was zijn laatste keer: hij gaat met pensioen. En Jan Versteegh gaf onder luid applaus de voorzittershamer van VNO-NCW Rijnland over aan Martijn van Pelt, directeur-eigenaar van het ICT-bedrijf Interpulse. Volgend jaar presenteert een ander het Miljoenenontbijt.

Fotoreportage

Bijlagen
Deel artikel