Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190918%20Rotterdam%20Miljoenenontbijt.jpg
Minister: ‘Fonds wordt geen grabbelton’
Datum: 17-09-2019

Door Merijn van Grieken/ Van Grieken Tekst

Allerlei verlanglijstjes heeft ze al gekregen, zegt de minister lachend tegen de ondernemers in Concert- en Congresgebouw de Doelen over het Investeringsfonds. In dit fonds van het kabinet komen enkele tientallen miljarden euro’s voor infrastructuur, innovatie, kennisontwikkeling op de lange termijn.
Het jaarlijks terugkerende Miljoenenontbijt van VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond, PwC en ING  blikt met ondernemers en drie gastsprekers terug op de Miljoenennota. Een waardevolle en gezellige traditie. Dit Miljoenenontbijt op de vroege ochtend is een thuiswedstrijd voor minister Van Nieuwenhuizen die in Rotterdam woont. Ze spreekt een volle zaal toe nadat zowel voorzitter Mai Elmar van het regionale ondernemersnetwerk als econoom Gülbahar Tezel van PWC zegt blij te zijn met het fonds. “Het is een mooi gebaar en daar zijn we absoluut aan toe. Het is afwachten hoe we daar in gezamenlijkheid inhoud aan gaan geven”, aldus Elmar.

Mobiliteit
“Als ergens het onderwerp mobiliteit samenvalt, dan is het in Rotterdam wel”, zegt de minister. Het Rijn- en Maasgebied is goed voor 27 miljard bruto nationaal product en 225.000 banen. “Er zijn veel onzekerheden die ook kansen bieden. Om die te verzilveren moet de sector up to date zijn, want het wordt almaar drukker op onze wegen. Daarom investeren we in de infrastructuur: vervangen en renoveren van bruggen en viaducten, verbreding van de A15 en A20, aanleg van nieuw stuk A16, de oeververbinding en nog veel meer, alleen al in deze regio”, somt Van Nieuwenhuizen op.
Maar welke projecten in Rotterdam profiteren mee van het Investeringsfonds? Kan de minister daar al duidelijkheid over geven? “Nee, maar ik heb al allerlei verlanglijstjes gekregen. Natuurlijk willen mensen weten waar het geld aan wordt besteed maar het kabinet wil deze beslissingen verstandig doen. Het mag geen grabbelton worden, zoals soortgelijke fondsen in het verleden.”

Applaudisseren
Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vindt dat ‘het kabinet een begroting heeft neergelegd waar je alleen maar voor kunt applaudisseren’. Hij juicht het Investeringsfonds toe en noemt de komst ervan fantastisch. “Voor Rotterdam betekent het dat we de komende maanden bestaande plannen actualiseren en neerleggen bij het fonds. We staan voor een grote opgave als het gaat om (duurzaam) bouwen, wonen en bereikbaarheid. Als we gaan bouwen willen we ook infrastructuur in de plannen meenemen. Die beslissingen moeten meteen worden genomen.”

Publieke verarming
Ondanks de lovende woorden, heeft Aboutaleb ook kritiek. Hij waarschuwt voor wat hij noemt ‘de publieke verarming’. “Dat zit bij onderwijzers, politie en verpleegkundigen; de middeninkomens die werken bij de overheid. Daar zit een gat van 10 procent. Ik geneer mij dat startende politiemensen met 1.600 euro per maand naar huis gaan. Daar kun je in Rotterdam geen huis van betalen. En dat geldt ook voor verpleegkundigen. Er vertrekken veel mensen uit de publieke sector. Het is zaak dat we echt werken aan die verarming en die mensen beter te betalen. Daar zouden we de economische groei ook aan moeten besteden.”

Fotoreportage

Bijlagen
Deel artikel