Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190830%20Duidelijkheid%20PAS.jpg
Nederland niet op slot
Datum: 29-08-2019
“Natuur is niet alleen mooi, het verbetert ook het vestigingsklimaat. Maar we kunnen de boel niet op slot zetten.” Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, reageert in de Telegraaf op de uitspraak van de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Vanaf 2009 heeft Nederland, op aandringen van de Europese Commissie, natuurgebieden aangewezen in Nederland. Momenteel zijn dat er 162, verspreid over het hele land. In veel gevallen zijn dit kleine gebieden, wat met name in de Randstad problemen oplevert. De Randstad is de economische motor van ons land en vanwege de vele activiteiten staan de natuurgebieden in de weg van ontwikkelingen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een Taskforce Stikstof opgericht, die zoekt naar oplossingen.
Lees hier 11 veel gestelde vragen en antwoorden over PAS
Bekijk hier de uitleg in minder dan 4 minuten over de achtergrond en gevolgen van PAS

Uitspraak
In mei dit jaar oordeelde de Raad van State dat op basis van de programmatische aanpak er geen toestemming verleend mag worden voor activiteiten die extra stikstof uitstoten. Hierdoor zijn in vrijwel iedere gemeente in Nederland projecten stil komen te liggen. In onze regio West staan bijvoorbeeld de bouw van 5000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk op losse schroeven en 500 woningen in de wijk Kloosterveen in Assen. Ook projecten van bedrijven, wegenbouw, industrie en horeca, evenementen, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden staan on hold. 
VNO-NCW respecteert de uitspraak van de Raad van State en de eisen en wetgeving uit Europa, maar ziet vooral het dilemma. De urgentie om woningen te bouwen en bedrijven gelegenheid te geven om te groeien aan de ene kant en het belang van natuur aan de andere kant, is een lastige afweging. 

Harde drempel
Als voorbeeld voor functionerend beleid kan Duitsland dienen. Daar is een harde drempel afgesproken jvoor de hoeveelheid stikstof die per hectare mag worden uitgestoten. Bij onze Oosterburen is deze vastgesteld op zeven mol per hectare per jaar. Zolang bedrijven onder deze norm blijven, mogen zij activiteiten ontplooien. Deze norm is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft dat onder die zeven mol de natuur geen schade oploopt. In Nederland bestaat geen wettelijke standaard, waardoor in de praktijk uitgegaan wordt van nul mol bij de vergunningverlening. 
VNO-NCW pleit op korte termijn voor een harde drempel zoals in Duitsland. Voor de lange termijn is een integraal plan nodig, waarin milieu, natuur en economie bij elkaar worden gebracht. Voor grote uitstoters, zoals veehouderij, verkeer en industrie, is het van belang dat oplossingen worden ontwikkeld waarin zij voldoende perspectief op groei houden.

Adviescollege
Minister Carola Schouten van Landbouw heeft een adviescommissie in het leven geroepen onder leiding van Johan Remkes. In september wordt een eerste advies verwacht voor de korte termijn. 

Bekijk het lobbystandpunt​ van VNO-NCW West
Bijlagen
Deel artikel