Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/181101%20Geen%20zand%2C%20maar%20benzine%20in%20de%20motor.jpg
'Alle perspectieven samen brengen'
Datum: 29-08-2019

“Het belangrijkste misverstand over lobbyisten is dat zij alleen voor hun eigenbelang gaan. Wij proberen juist alle perspectieven samen te brengen." Petra Tiel en Rogier Krabbendam vertellen over hun werk als lobbyist in Noord- en Zuid-Holland.​

Tekst: Pieter van der Meulen

“Vanwege de achterban die wij representeren komen we overal aan tafel,” vertelt Rogier. “Dan is het aan ons om goed geïnformeerd te zijn en altijd het belang van de ondernemer voorop te zetten. Daarmee vormen we een onmisbare schakel in de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de politiek. Ondernemers zien onze inspanning wel en moeten er blind van uit kunnen gaan dat wij ons inzetten voor hun zaak.” 

Rogier portret.jpg
Rogier Krabbendam
Petra portret.jpg
Petra Tiel


“Een goede lobbyist kijkt voorbij het eigenbelang en wil juist samen met alle partijen een betere situatie creëren. Het is leuk en frustrerend tegelijkertijd, je hebt een lange adem nodig maar als je zaken voor elkaar krijgt, is dat veel waard.” Petra Tiel is sinds 2009 manager Public Affairs bij VNO-NCW West met Noord-Holland, en in het bijzonder de metropoolregio Amsterdam. “Een ondernemer gaat niet uren om tafel met bestuurders en andere belanghebbenden om over details van een wetsvoorstel te praten. Daar is VNO-NCW voor. Wij zitten in onze regio heel diep in dossiers als bereikbaarheid en ruimtelijke ordening. De meeste ondernemers komen daar pas mee in aanraking als ze problemen ervaren. Dan is het prettig om te kunnen vertrouwen op lobbyisten met een uitgebreid netwerk, zowel in de politiek als bij ondernemersverenigingen en bedrijven zelf, en veel kennis van relevante onderwerpen. De lobby van VNO-NCW vormt een brug tussen theorie en praktijk. Ondernemers ervaren directe gevolgen als een weg wordt afgesloten. Bestuurders benaderen vraagstukken vaak vanuit een papieren werkelijkheid, waarbij de stip op de horizon belangrijker is. Tussen die twee werelden bewegen, begrip voor elkaars standpunt creëren en tot een oplossing komen waarmee alle partijen kunnen leven, is niet alleen ontzettend boeiend, het is vooral heel erg nuttig.”

Partycentrum de Admiraal
“Dit is duidelijk geen 9 tot 5 baan. Bij de overleggen over de verbinding tussen de A8 en A9 hebben we ruim anderhalf jaar van acht uur ’s avonds tot half 11 met dorpsraden en lokale bewoners vergaderd. In een zaaltje van partycentrum de Admiraal. Ik zoek altijd naar gemeenschappelijkheid. Ik probeer iedereen mee te nemen in de leefwereld van ondernemers. Als bewoners of bestuurders geen ervaring daarmee hebben, kan dat best lastig zijn. Het liefst laat ik dan ook ondernemers zelf aan het woord of organiseer ik een bedrijfsbezoek. Laat maar zien hoe het eraan toegaat op je bedrijf. Wat betekent het voor bedrijven als Amsterdam besluit van de hele stad een milieuzone te maken? Hoe verhoudt zich dat tot plannen van de stad als verkeershub? Ik probeer dan het grotere plaatje in gedachte te houden en tegelijkertijd een verbindende factor te zijn. De ene keer gaat dat heel moeizaam, maar als je maanden met elkaar in een vergaderzaaltje zit, ontstaat er vaak genoeg een jolige stemming. Dat draagt dan ook weer bij aan begrip voor elkaars werelden.”

Boks
Waar Petra al jaren meeloopt, is Rogier een recente versterking in het team van VNO-NCW West. Sinds juni dit jaar is hij manager Public Affairs in Zuid-Holland. Vrijwel direct kreeg hij te maken met de spanning tussen woningbouw en bedrijfsterreinen, met Schieoevers als aanleiding. “Bij het plan om wonen en werken samen te laten gaan op bedrijventerrein Schieoevers in Delft wordt opnieuw gekeken hoe rekening kan worden gehouden met het bedrijfsleven. Dankzij een intensieve lobby van de lokale ondernemersverenigingen in samenwerking met VNO-NCW Delft en West is er meer oog voor de belangen van de ondernemers en begrip voor de unieke eigenschappen van het bedrijventerrein (watergebonden én hogere milieucategorie). Dit speelde al voordat ik begon, maar als je er dan induikt, zie je dat deze case symbool staat voor heel veel ​bedrijfsterreinen in ons gebied. De Binckhorst heeft ermee te maken, het speelt in Rotterdam, in heel Zuid-Holland eigenlijk. Superrelevant dus. Wij zetten zoveel mogelijk in op betrokkenheid van de provincie, waarbij zij de regie pakken en coördineren waar te wonen en waar te werken. Als wij dat geluid niet laten horen, doet niemand het. Het is belangrijk zo goed mogelijk je argumenten over te brengen. Je zoekt mensen en groepen met dezelfde belangen. Nadat ik het regionale belang had belicht in de Delftse gemeenteraad, kwam een lokale bestuurder van VNO-NCW Delft naar me toe en gaf me een boks als blijk van waardering. Het gezellige, informele deel van dit werk is misschien minder zichtbaar en bekend, maar dat maakt het wel erg leuk.” ​ 

Bijlagen
Deel artikel