Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190711%20Blockchain%20is%20een%20blijver.jpg
‘Blockchain is een blijver’
Datum: 10-07-2019
“Waar internet zestig jaar heeft over gedaan, doet blockchain in tien jaar. Het ‘tipping point’ van grootschalige toepassingen komt binnen enkele jaren. En Nederland loopt achter de techniek aan.” Tijdens de tweede van drie jaarlijkse bijeenkomsten over technologie van VNO-NCW Delft staat de toepassing en toenemende relevantie van blockchain centraal. 

Door Pieter van der Meulen

De term kan inmiddels op behoorlijk wat bekendheid rekenen, maar de praktische implementatie van blockchain roept bij veel ondernemers nog vraagtekens op. “Drie keer per jaar kijken we met VNO-NCW Delft aan de hand van praktijkcases naar technologische innovatie,” trapt Joris Kleinveld, voorzitter van VNO-NCW Delft, af. “Enige tijd geleden was ik nog sceptisch maar inmiddels ben ik ook een ‘believer’: Blockchain gaat voor een groot gedeelte van het bedrijfsleven een enorme impact hebben.” Ruim zestig leden van VNO-NCW Delft zijn te gast bij ICT-bedrijf OGD, waar het motto ‘de complexiteit uit ict halen’ luidt. De ideale locatie dus voor een verhelderende bijeenkomst over complexe technologie. “De vraag die vaak terugkomt is waar te beginnen,” vult gastheer Rein van Beers, commercieel directeur bij OGD, aan. “Hoe pas je blockchain toe zodat jouw processen en mensen beter gaan functioneren?” 

Vertrouwen
“Vertrouwen is de sleutel van zakendoen. Blockchain biedt digitaal vertrouwen.” Jack Klaassen is directeur Operations en Innovatie bij digitale dienstverlener Macaw, waar hij onderzoekt welke grote technologische innovaties op ons af komen. “In de jaren dat ik dit werk doe heb ik nog nooit zoiets gezien als blockchain, dat zo snel komt en zo’n grote impact kan hebben. Simpel gesteld is blockchain de digitale equivalent van een grootboek. Het gaat om blokken met data die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Omdat deze blokken zijn versleuteld, is het praktisch onmogelijk ze te hacken. Dat komt doordat de database gedeeld is op veel verschillende plekken, iedereen kan het inzien en controleren en omdat alleen data kan worden toegevoegd en bekeken, niet worden verwijderd. Het is zo veilig als zijn kan. En in de ontwikkeling zien we een omgekeerde trend waarbij niet het mkb investeert en aanjager is van een nieuwe technologie, maar juist de grote bedrijven. Microsoft en IBM zijn de grootste investeerders in blockchain, maar ook Volkswagen, Ford en BMW zijn al ver in de implementatie. Over enkele jaren is blockchain standaard in heel veel software, de ontwikkelingen gaan zelfs sneller dan verwacht. In Zwitserland, toch geen kleine economie, zal binnen twee jaar volledig overgestapt zijn op blockchain. In het plaatsje Zug is dat al het geval en zijn verkiezingen gehouden met gebruik van deze technologie. Het ‘tipping-point’ komt steeds dichterbij en Nederland loopt achter ten opzichte van andere landen. Denk als ondernemer in revolutionaire toepassingen. Blockchain is al een ‘commodity’, het werkt en je kan er meteen mee beginnen.”

Wereld te winnen
Namens Blocklab presenteert oprichter Aljosja Beije de eerste praktijkcase: Deliver. Ook Beije benadrukt de toegevoegde waarde van vertrouwen die blockchain technologie kan bieden. “Vertrouwen zorgt ervoor dat vijftien procent van de wereldhandel niet doorgaat. Stel je voor dat je daar een oplossing voor kan bieden. Dat betekent anderhalf biljoen extra aan handel.” Blocklab werkt samen met Havenbedrijf Rotterdam en ABN Amro en past blockchain in de praktijk toe met Deliver. Deze software neemt de rol van de notaris over en bewijst dat goederen zijn afgeleverd. “Bij ondersteunende processen in de logistiek valt een wereld te winnen. De ‘letter of credit’, die in veel gevallen nog altijd wordt gebruikt, stamt uit de tijd van de Tempeliers. Blockchain biedt uitkomst en brengt financiële -, digitale- en fysieke stromen bij elkaar. Het platform dat we hebben gebouwd valideert data en wordt nu in de logistiek ingezet, maar kent talloze toepassingen.” 
Lees meer over Blocklab en Deliver​

Opschalen
“Vanaf moment één ben ik geïntrigeerd door blockchain en dat komt simpelweg doordat ik er business in zie.” Als management consultant en oprichter van Axionomic kent Wilfried Hoffman zowel de achtergrond als dagelijkse praktijk van blockchain. “Het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) beheert 10.000 kilometer aan leidingen en is verantwoordingen voor bijna 800.000 wateraansluitingen. De totale vervangingswaarde van hun eigendommen wordt geschat op drie miljard. Logischerwijs willen ze weten waar alles zit, hoe het zit, of het veilig is. Dus de vraag was: kan blockchain worden toegepast om grip te houden op al deze assets? We zijn begonnen met de watermeters. Op dagelijkse basis worden tweehonderd meters vervangen. Om te kijken waar de meters zich in de keten bevinden, worden talloze spreadsheets gemaakt, vaak incompleet of onjuist en leunend op eindeloze controles. We wilden naar ‘one single source of truth’. Nu worden de watermeters digitaal vastgelegd in een rapport, dat transparant is voor aannemers, waterbedrijf en klant. Dit concept gaan we verder opschalen en uitrollen. Maar zoals de vorige spreker ook zei: de toepassing van deze technologie is heel breed. In een vluchtelingenkamp in Jordanië krijgen mensen naast eten en water ook een kleine toelage. NGO’s willen vanzelfsprekend de kosten om het geld bij hulpbehoevende mensen te krijgen zoveel mogelijk drukken. Daarvoor wordt ook blockchain gebruikt. Op basis van een irisscan wordt een digitale identiteit gecreëerd. Hieraan wordt een digitale portemonnee gekoppeld waardoor de vluchteling ook met een irisscan kan betalen. Het project levert 40.000 dollar per maand op door het voorkomen van microtransacties. In 2017 is voor het eerst getest met deze techniek in Pakistan. Hier waren honderd mensen bij betrokken. In 2018 wordt het voor honderdduizend mensen wereldwijd toegepast. Als ik dat hoor, denk ik: blockchain is een blijver.” 

Bijlagen
Deel artikel