Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190620%20Blikopener.jpg
‘Lean werken’ is Blikopener
Datum: 09-07-2019

“Het is net de Efteling, iedere dag is een feestje om hier aan het werk te zijn,” zegt Sjaak Kwakernaat, manager Groepsdetachering. Leden van VNO-NCW Oostland kwamen bij elkaar tijdens een bijeenkomst van ‘Blikopener’ om van elkaar te leren en te praten over onderwerpen die spelen in de organisatie, zoals ‘lean werken’.

Door Kirsten van der Stel

Tijdens deze editie van ‘Blikopener wordt een bezoek aan Werkse! in Delft gebracht. In 2012 is Werkse! gestart met ‘lean werken’. Na een onvermijdelijke gewenningsperiode voor deze nieuwe vorm van werken, heeft het concept zich inmiddels ruimschoots bewezen. Hans van Zeijl, business unit manager, is enthousiast over de ontwikkelingen bij Werkse!. “Voor mij is het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en daarbij optimaal kan functioneren.”

Structuur
Het idee voor ‘lean werken’ deed Van Zeijl deed op bij supermarkt Macro. Toen hij met zijn vrouw aan het shoppen was viel hen op hoe geordend de schappen waren en hoe gestructureerd iedereen aan het werk was. Werkse! besloot het roer om te gooien en iedere drie tot vijf jaar doelstellingen te formuleren, met als huidige doel de kaartenbak van de gemeente terugbrengen tot 1700 mensen. Dat betekent 1700 mensen aan het werk krijgen in Delft en omstreken. Ieder jaar wordt deze doelstelling gemonitord. Vorig jaar waren er 887 matches.

Efficiëntie
‘Lean werken’ betekent voor Van Zeijl werken volgens de ‘5s methode’: scheiden, schikken, schoonmaken, standhouden en standaardiseren. Hiermee wordt het doel voortdurend centraal gesteld en wordt ingezet op zo efficiënt mogelijke uitvoering. Een cliënt voert binnen 1 dag intakegesprekken. Voorheen duurde dit ongeveer twee weken, maar door het principe van lean werken toe te passen, lukt het in slechts 1 dag. Na de intake krijgen cliënten een werkplek toegewezen bij Werkse!. Het leerproces wordt opgebouwd uit kleine stappen. Als een cliënt uiteindelijk wil toetreden tot de arbeidsmarkt, dan moeten er twaalf competenties worden doorgenomen. Wanneer voldaan kan worden aan zeven competenties, kan de cliënt toetreden tot de arbeidsmarkt. Na een periode van 3, 6 of 9 maanden, afhankelijk van de baan, wordt gekeken of ook in de praktijk aan de competenties wordt voldaan. Deze structuur biedt houvast en maakt het mogelijk mensen effectief te begeleiden, zonder veel tijd te verliezen.

Foto op de muur
“Iedere dag staan we stil bij de resultaten en kijken we of iedereen nog de juiste focus heeft. Hobbels komen we iedere dag tegen, maar de richting blijft hetzelfde. Het is belangrijk dat je iedereen bij je doelstellingen betrekt: je leveranciers, klanten en cliënten. “Maak visueel wat je doet, laat zien waar je mee bezig bent. Zo zetten wij mensen die een baan hebben gevonden in het zonnetje , hangen we met een foto op de muur,” aldus Hans van Zeijl. ‘Lean werken’ is niet moeilijk, als je maar iedereen erbij betrekt. Deel de successen, dan kom je er wel.”

​Fotoreportage

Bijlagen
Deel artikel