Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/190612%20Ondertekening%20PoW.jpg
Perspectief op Werk
Datum: 12-06-2019

​Deze week mocht ik namens VNO-NCW regio Den Haag aanwezig zijn bij de start van het project Perspectief op Werk in Den Haag en samen met MKB Den Haag onze handtekening zetten onder dit project. Wij zijn er blij mee.

Binnen korte tijd is er een doe-agenda opgesteld om als publieke en private partijen samen op te trekken voor meer kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder is er een Energie Academie opgericht om mensen op te leiden voor beroepen waar grote tekorten zijn in de bouw en de techniek. De doe-agenda moet de personeelstekorten in het bedrijfsleven concreet aanpakken, zorgen voor extra begeleiding van werkgevers, opleidingstrajecten en ondernemers met werkzoekenden verbinden.

Voor een beter perspectief op werk voor mensen die nu aan de kant  staan is zeker in Den Haag alle aanleiding. Vergeleken met de drie andere grote steden in ons land blijft de banenontwikkeling in Den Haag achter, terwijl de bevolking sterk zal groeien. De groep inactieven is te groot en de werkloosheid is te hoog. Bovendien zijn teveel mensen op de arbeidsmarkt ongeschoold. Er is sprake van een forse mismatch op de arbeidsmarkt.

VNO-NCW West zal zich in alle 11 arbeidsmarktregio's in Noord- en ​Zuid-Holland actief gaan inzetten voor de 'doe-agenda" van  Perspectief op Werk. Dat wil zeggen dat wij werkgevers actief gaan informeren en mobiliseren om mensen die willen en kunnen werken aan een baan te helpen. In Noord-Holland en in Zuid-Holland gaan we dat doen met twee projectcoordinatoren die gaan helpen met het opstellen van goede plannen.

Onze inzet maakt deel uit van het landelijke project Perspectief op  Werk waarvoor VNO-NCW en MKB Nederland afspraken hebben gemaakt met het ministerie van Sociale Zaken.

De urgentie van het project voor de moeilijke Haagse arbeidsmarkt is  hoog. Ik voeg daar nog een kanttekening aan toe. Naast een beter  functionerende arbeidsmarkt is het dringend nodig dat de stad werkt  aan een bredere economische basis. Den Haag is succesvol in een aantal economische sectoren, maar het aantal peilers waarop de Haagse economie rust moet groter worden, juist om meer mensen aan het werk te krijgen. Ik pleit daarom voor een aanvalsplan voor veel meer MKB bedrijven in de stad, voor bedrijven waar met de handen gewerkt kan worden, voor de ontwikkeling van veel meer kleinschalige bedrijfsruimte in de wijken.

​Arbeidsmarktbeleid en economisch beleid moeten hand in hand gaan en elkaar versterken.

Bert Mooren

Bijlagen
Deel artikel