Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
https://www.vno-ncwwest.nl/media/Afbeeldingen%20Nieuwsbrief%20West/Foto%20artikel%202%20Emily%20def.jpg
‘Politici missen ondernemers ervaring’
Datum: 09-05-2019

“De connectie tussen ondernemers en Brussel moet verbeteren”,  zegt Emily van de Vijver (43) vastberaden. Het is misschien wel de belangrijkste reden dat de Haagse onderneemster zichzelf verkiesbaar heeft gesteld namens D66 voor de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei. Ze wil de verduurzaming, innovatie en ondernemerschap als eerste aanpakken in Europa.

Door Tristan van Oorschot

Van de Vijver is sinds 2011 eigenaresse van communicatieadviesbureau Van De Vijver en sinds 2018 ook gezamenlijk eigenaresse van Bureau O2, een consult- en coachbedrijf. De drukte die beide bedrijven met zich meebrengen weerhouden haar niet van een verkiesbare status. Haar idealen voor een eensgezind Europa hebben haar de vijfde plek op de lijst van D66 bezorgd en daarmee maakt ze een goede kans om in het Europees Parlement een zetel te verdienen. Het aantal ondernemers blijft ook in het komende parlement laag, terwijl juist ondernemers ontzettend afhankelijk zijn van wetten uit Brussel. Van de Vijver stond voor een lastige keuze. Grijp ik de kans aan om mijn bedrijf uit te breiden of om mijn idealen een stem te geven? Ze koos voor het laatste.

Waarom heb je jezelf verkiesbaar gesteld voor het Europees Parlement?
“Het Europees Parlement is dé plek waar je over grote onderwerpen kan mee beslissen. Over kwesties als eerlijke handel, belastingafspraken, klimaat, vrede en veiligheid worden in Brussel de afspraken gemaakt. Als individueel parlementslid heb je veel invloed omdat je niet bent gebonden aan een regeerakkoord of oppositie. De Europese Commissie, het orgaan dat wetten mag voorstellen, is ook niet gebonden aan een regeerakkoord. Dit geeft meer vrijheid. Ik vind wel dat het initiatiefrecht voor het Parlement zo snel mogelijk ingevoerd moet worden.”

Kun je de belangen van ondernemers verdedigen in het parlement?
“Zeker! Een goed voorbeeld is de Europese wetgeving voor het gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze verordening vanuit Brussel brengt een grote administratieve rompslomp met zich mee naar Nederland. Grotere ondernemers hebben hier niet zoveel last van, maar kleinere bedrijven in de maakindustrie wel degelijk. De regelgeving is goed, maar de uitvoering lastig. Dit kan je via het Parlement aankaarten en wellicht veranderen. Uiteindelijk gaat het om de details die je kunt veranderen, maar die komen natuurlijk voort uit een ideaal.”

Welke details voor ondernemers zou je dan willen veranderen?
“Bij het uitwerken van een verordening uit Brussel moet je goed in gesprek met ondernemers. Tegen welke problemen lopen zij aan en hoe zien zij graag de regelgeving? Veel mensen worden overvallen met wat er uit Brussel komt. Het Europees Parlement is verantwoordelijk om dit transparanter te maken. Er zitten maar 26 Nederlandse vertegenwoordigers in het parlement. Dit maakt de interactie met Nederland nog belangrijker.”

Is het daarom ook zo belangrijk dat Nederlandse ondernemers vertegenwoordigd zijn in het parlement?
“Klopt. De politiek mist ervaring. Ik zie het in mijn eigen partij en ook in andere partijen. Veel politici weten niet hoe het is om ondernemersrisico te nemen. Als je in loondienst bent neem je verlof op als dat nodig is, als ondernemer kan dat niet. Het verkiesbaar stellen betekent voor mij vrijwilligerswerk van 16 uur per week die je niet aan je bedrijf kan besteden, maar dat vind ik het waard. Voor sommige ondernemers is het natuurlijk ook een risico een politieke kleur te hebben.”

Hoe kijk je tegen de EU aan met betrekking tot ondernemers?
“Zeker in een klein land als Nederland kunnen wij niet zonder de EU ondernemen. De export is waar onze economie op draait en open grenzen versterken dit aanzienlijk. Toch kunnen er verbeteringen plaatsvinden door het bieden van een gelijker speelveld. Kleine bedrijven zijn gebonden aan de Nederlandse belastingwetgeving, terwijl multinationals zich kunnen vestigen op plekken waar de belastingvoordelen het grootst zijn. Eensgezindheid in wet- en regelgeving, geïmplementeerd door de EU, kan dit oplossen.”

Bij de stemming over het exporteren van WW-uitkeringen was meer dan de helft van de Nederlandse vertegenwoordigers niet aanwezig in het Europees Parlement. Kan jou dat ook overkomen?
“Hopelijk niet, haha. Ik weet er het fijne niet van, maar het gebeurt helaas wel. Ik zie vaker dat de connectie tussen Nederland en Brussel niet soepel verloopt. In de Tweede Kamer is de agenda van Brussel niet altijd duidelijk, andersom idem dito. Ik vind dat dit snel moet veranderen. Iedereen moet kunnen weten wat er speelt. Europarlementariërs zijn daar mede verantwoordelijk voor en ik hoop dan ook dat ik daar vanaf 23 mei mijn steentje aan kan bijdragen. Europa mag van mij wel wat doortastender en ondernemender!”

www.emilyvandevijver.nl

Er zijn twee ondernemers in het werkgebied van VNO-NCW West (Noord- en Zuid-Holland) die zich verkiesbaar hebben gesteld voor het Europees Parlement: Emily van de Vijver (43) op plek 5 van de D66-kieslijst en Eveline Herben (54) op plek 9 van de CDA-kieslijst.

Bijlagen
Deel artikel