Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren en zakelijke en persoonlijke groei accelereren. Dat is de missie van het VNO-NCW VrouwenNetwerk. Meer concreet: ​​Een aantoonbare bijdrage leveren aan de groei van bedrijven van vrouwelijke ondernemers en het doorgroeien van vrouwelijke managers naar de top in een bedrijf.

Doelstellingen

 1. Stimuleren van het netwerken onder vrouwelijke ondernemers en vrouwen op hoge leidinggevende posities in het bedrijfsleven.
  a.  Coachen en inspireren van vrouwelijke ondernemers opdat meer van hun bedrijven doorgroeien.
  b.  Helpen bij bewustwording dat zij door hun positie meer vrouwen op hogere posities kunnen krijgen
  .    (stimuleren diversiteit).
  c.  Stimuleren dat zij elkaar meer gunnen. ​
 2. Inspireren en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van vrouwelijke ondernemers en topmanagers.
 3. Meer inzicht verkrijgen in het vrouwelijk ondernemerschap in de brede zin van het woord (als eigenaar en/of als leider van een bedrijf) in de regio West door middel van onderzoek. Met name de succes- en faalfactoren moeten inzichtelijk worden gemaakt.
 4. Lobbyen voor een beter ondernemingsklimaat voor vrouwelijke ondernemers en voor een werkomgeving waar vrouwen vaker kunnen doorgroeien naar topposities in Nederland.
 5. Vergroten van de diversiteit binnen VNO-NCW West door het aantal vrouwelijke leden te laten toenemen.
  a.  Uitbouwen VrouwenNetwerk tot een netwerk met veel actieve leden die zich met elkaar verbonden voelen
  b.  Bevorderen diversiteit in besturen van VNO-NCW West
  c.  Bevorderen diversiteit in de programma’s van de algemene en regiobijeenkomsten van VNO-NCW West
       (meer vrouwelijke sprekers)

Platform VrouwenNetwerken

Tijdens de bijeenkomst ‘Guts & Glory!’, die in de Week van de Ondernemer op 14 april ’15 plaatsvond in het Beatrixtheater in Utrecht,  is het Platform VrouwenNetwerken van VNO-NCW en MKB-Nederland opgericht. Dit Platform brengt netwerken van vrouwelijke ondernemers en topmanagers in het Nederlandse bedrijfsleven samen met als doel diversiteit te bevorderen. Het ondersteunt vrouwen in hun zakelijke en persoonlijke groei, versterkt de kracht van vrouwelijk ondernemerschap en draagt bij aan een optimaal ondernemingsklimaat. Ook sluit het Platform VrouwenNetwerken aan bij het initiatief van voormalig voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW en minister Jet Bussemaker van OCW om het aandeel van vrouwen in de raden van bestuur, commissarissen en toezicht te vergroten (Stichting Topvrouwen.nl).