Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Vrouwennetwerk  >  missie

Skip Navigation Linksmissie

 
 

  Missie Vrouwennetwerk


Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren en zakelijke en persoonlijke groei accelereren. Dat is de missie van het VNO-NCW VrouwenNetwerk. Meer concreet: ​​Een aantoonbare bijdrage leveren aan de groei van bedrijven van vrouwelijke ondernemers en het doorgroeien van vrouwelijke managers naar de top in een bedrijf.

 
Doelstellingen

 1. Stimuleren van het netwerken onder vrouwelijke ondernemers en vrouwen op hoge leidinggevende posities in het bedrijfsleven. 
  a.  Coachen en inspireren van vrouwelijke ondernemers opdat meer van hun bedrijven doorgroeien.
  b.  Helpen bij bewustwording dat zij door hun positie meer vrouwen op hogere posities kunnen krijgen 
  .    (stimuleren diversiteit). 
  c.  Stimuleren dat zij elkaar meer gunnen. ​

 2. Inspireren en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van vrouwelijke ondernemers en topmanagers.

 3. Meer inzicht verkrijgen in het vrouwelijk ondernemerschap in de brede zin van het woord (als eigenaar en/of als leider van een bedrijf) in de regio West door middel van onderzoek. Met name de succes- en faalfactoren moeten inzichtelijk worden gemaakt. 

 4. Lobbyen voor een beter ondernemingsklimaat voor vrouwelijke ondernemers en voor een werkomgeving waar vrouwen vaker kunnen doorgroeien naar topposities in Nederland. 

 5. Vergroten van de diversiteit binnen VNO-NCW West door het aantal vrouwelijke leden te laten toenemen. 

  a.  Uitbouwen VrouwenNetwerk tot een netwerk met veel actieve leden die zich met elkaar verbonden voelen
  b.  Bevorderen diversiteit in besturen van VNO-NCW West 
  c.  .Bevorderen diversiteit in de programma’s van de algemene en regiobijeenkomsten van VNO-NCW West
  .    (meer vrouwelijke sprekers)