Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Vrouwennetwerk  >  VNW Dossier

Skip Navigation LinksEnquête 2014

 
 

 Vrouwelijk bedrijfsleven voorziet groei

Drie jaar geleden gaf slechts een derde van de vrouwelijke ondernemers en managers aan te willen groeien met hun bedrijf, anno 2015 willen ze dat allemaal. Ook besteden deze vrouwen in het bedrijfsleven meer uren per week aan hun werk. Dat zijn opmerkelijke conclusies uit het onderzoek van het VNO-NCW VrouwenNetwerk onder de leden van de vijf regionale verenigingen van VNO-NCW. In 2014 is aan de leden dezelfde vragenlijst voorgelegd als in 2012.

Evenals drie jaar geleden geven bijna alle vrouwen aan ambitieus tot heel ambitieus te zijn. Een opmerkelijk verschil is de scherpe focus: bijna iedereen wil groeien met de organisatie. Dit kan betrekking hebben op het aantal personeelsleden, aantal locaties en op de winstgevendheid. 

Kijkend naar de economische omstandigheden voorziet ook een ruime meerderheid van de respondenten groei voor hun bedrijf. Er is nog steeds behoefte aan ondersteuning bij het bewerkstelligen van die groei. De voorkeur gaat uit naar coaching, sparren met gelijkgestemden en netwerkbijeenkomsten met rolmodellen. VNO-NCW kan, volgens de vrouwelijke ondernemers managers, hierin een faciliterende en stimulerende rol vervullen.

Een ander opmerkelijk verschil is dat 33 procent van de respondenten aangeeft ontevreden te zijn over hun inkomen, in 2012 was dat slechts 10 procent.​

Vrouwelijke ondernemers en topmanagers werken meer uren per week: in 2012 besloeg de werkweek voor 66 procent tussen 40 tot 50 uur, in 2014 geldt dat voor 69 procent. Tegelijkertijd werkt in 2014 nog slechts 8 procent van de vrouwen minder dan 40 uur per week, in 2012 was dat nog 15 procent. 

Ruim tweehonderd vrouwelijke ondernemers en topmanagers in Nederland hebben in 2014 de vragenlijst ingevuld, een respons van 22 procent. Deze is vergelijkbaar met de respons in 2012. De helft van de respondenten valt in de leeftijdsklasse 41-50 jaar en is werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Bijna alle respondenten (95%) zijn hooggeschoold: hbo of universitair.

Zie hier​ voor het volledige onderzoeksrapport.​​

Noot voor de pers:
Voor meer informatie: Annemarie van Oorschot, Communicatiemanager VNO-NCW West, T. 070 349 08 14, T. 06 250 023 87, E: oorschot@vno-ncwwest.nl I: www.vno-ncwwest.nl