Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Vrouwennetwerk  >  Mentoring & Intervisie

Skip Navigation LinksMentoring en Intervisie

 
 

 Ondernemerstafels 'Mentoring & Intervisie'

Uit een enquête onder de leden van het VNO-NCW VrouwenNetwerk is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een systeem van mentoring en intervisie. De leden van het VrouwenNetwerk willen graag sparren en van elkaar leren. 

Het VNO-NCW VrouwenNetwerk wil haar leden graag ondersteunen bij het waarmaken van hun groeiambities. Om die reden is het initiatief 'Ondernemerstafels, Mentoring & Intervisie' voor topmanagers en ondernemers in het leven geroepen. 
De reacties op de Onderenemerstafels zijn erg positief! 

​“De Ondernemerstafel brengt ons zeker wat en er komt veel positiefs uit voort. Met deze diverse groep kunnen we volstrekt open tegen elkaar zijn. Dat zorgt er ook voor dat we in een hele korte tijd tot de essentie van een casus kunnen komen.”

Tijdens de Ondernemerstafels wordt er in groepen gewerkt, bestaande uit 6 tot 8 vrouwelijke leden, die een aantal keer per jaar samen komen om te klankborden met elkaar over allerlei zaken. De ondernemers en topmanagers die deelnemen ambiëren zakelijke en persoonlijke groei en verwachten dat de Ondernemerstafel hen op dit punt inspiratie biedt.

Thema's
Sparren met gelijkgestemden en het delen van ervaringen. Ontwikkeling en intervisie op het gebied van zelfvertrouwen en leiderschap. Hoe om te gaan met mannelijke en vrouwelijke leiderschapsstijlen? Helpen met het vinden van de balans tussen werk en privé. Hoe om te gaan met financieringsstukken? Hoe te onderhandelen? En hoe typisch vrouwelijke valkuilen te vermijden? Dit zijn allemaal zaken die tijdens de Ondernemerstafel aan bod kunnen komen.

Binnen een Ondernemerstafel kun je:
  • Open en vertrouwelijk spreken op gelijkwaardig niveau
  • Diepgang creëren 
  • Een gevoel delen
  • Leren van elkaar
  • Inspiratie opdoen
In de samenstelling van de Ondernemerstafels wordt rekening gehouden met ervaring, leeftijdsopbouw, geografische afstand en spreiding over sectoren. Concurrenten zitten niet aan één tafel en alle gedeelde informatie is strikt vertrouwelijk en blijft binnenskamers.

Hier lees je meer over de opzet en de uitgangspunten van de Ondernemerstafels. 

Aanmelden
Om de Ondernemerstafels zo goed mogelijk samen te stellen hebben we een aantal gegevens van je nodig. Deze kun je vinden op het aanmeldingsformulier. Graag ontvangen wij het aanmeldingsformulier per mail via vrouwennetwerk@vno-ncwwest.nl. Daarna informeren wij je zo snel mogelijk over de voortgang.

N.B. Deelname aan de Ondernemerstafels is alleen voor leden van het VNO-NCW VrouwenNetwerk.

 

Foto VrouwenNetwerk start eigen Ondernemerstafels.jpg​​