Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Netwerk Mobiliteit  >  Netwerk Mobiliteit Dossier

Skip Navigation LinksRegio Amsterdam

 
 

 

Vanuit Beter Benutten zijn VNO-NCW Metropool Amsterdam en ondernemersvereniging ORAM actief in een overkoepelende werkgeversaanpak, die gericht is op kennisoverdracht en het initiëren van concrete mobiliteitsprojecten. Sinds september 2015 wordt dit vormgegeven onder de naam BREIKERS. Zij gaan de komende twee jaar en ook daarna de strijd aan met de files en gaan minimaal 400 werkgevers helpen met kennis, advies en financiering voor effectief reisgedrag van medewerkers. Effectief reisgedrag wil niet zeggen dat medewerkers voortaan alleen maar de auto laten staan. Maar wel dat ze meer  besef en mogelijkheden krijgen om bewust te kiezen voor de slimste vervoerswijze.


Doel van BREIKERS is:  het vastgeroeste gedrag om standaard de auto te nemen, te doorbreken. En daarmee bij te dragen aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen zoals minder uitstoot van C02, kostenbesparing of gezonde en fitte werknemers. Daarnaast wil BREIKERS bijdragen aan de bereikbaarheid en concurrentiekracht van de Metropool Amsterdam.

Hoe te bewerkstelligen:
De volgende acties worden ingezet: een online kennisplatform, een mobiliteitsfonds, advies op maat, gedragskundig advies  en een gebiedsgerichte aanpak.
  • Online kennisplatform:
    Een webportal (in ontwikkeling), waar u als werkgever praktische informatie vindt, kennis en ervaringen kunt delen met andere werkgevers en met vragen terecht kunt bij specialisten. Met op termijn discussiegroepen, een pool van bedrijven die ervaring hebben met specifieke maatregelen en een marktplaats van aanbieders van mobiliteitsdiensten.

  • Mobiliteitsfonds:
    Organisaties die een concreet idee hebben om haar werknemers effectief te laten reizen, kunnen een aanvraag indienen bij het Breikers Mobiliteitsfonds voor cofinanciering van de maatregel. Cofinanciering van concrete maatregelen, die bijdragen aan betere bereikbaarheid. Steun van maximaal 50% van de totale investeringskosten, met een limiet van € 25.000,- per organisatie. Interessant voor werkgevers die concrete plannen hebben om effectief reizen te bevorderen.
Advies op maat
Kosteloos maatwerkadvies van ervaren mobiliteitsexperts, op basis van een quickscan. U krijgt inzicht in kansen en aanknopingspunten voor effectief reizen, passend bij de ambities van uw organisatie. 
Files van en naar het werk vermijden, dat maakt verkeersapp ADAM mogelijk. De mobiele ‘co-piloot’ is ontwikkeld voor spitsrijders in en rond Amsterdam en combineert informatie van verkeerscentrales met locatiegegevens van individuele automobilisten.
ADAM is onderdeel van PraktijkProef Amsterdam en gratis te downloaden via www.spitsopadam.nl.​

 Video

Plaatje Video Breikers.jpg