Hét ondernemersnetwerk in de Randstad

Skip Navigation LinksStart

Doelgroep HRM Expert Netwerk

​De vraagstukken van het Human Resouces Management (HRM) zijn complex. Hoe houd je de pensioenlasten in de hand? Wat betekent vitaliteitmanagement in theorie en praktijk? Hoe vind en bind je internationaal talent? In het HRM Expert Netwerk delen CEO’s en HR-directeuren hun kennis en ervaring op deze en andere HRM-terreinen. Hun deskundigheid is groot.

Regionieuws
Veerkracht en vitaliteit

​Duurzame inzetbaarheid. Daarover spreekt Marloes Michon, vice-president Human Resources Shell NL & Benelux/France Operations, op de bijeenkomst van HRM Expert Netwerk van VNO-NCW Regio Rotterdam. Haar bedrijf motiveert medewerkers om zelf de regie in handen te nemen onder de naam: Own Your Future.

lees meer
Maandag 19 November 2018

​Merijn van Grieken/ Van Grieken Tekst

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor organisaties en personeel. Een duurzaam inzetbare medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd, een werkend leven lang. Daarom is Shell vorig jaar begonnen met het programma Own Your Future dat medewerkers motiveert om zelf de regie in handen te nemen.

De veranderingen die op het bedrijf afkomen zijn groot. De multinational met 60.000 medewerkers in 70 landen en 30 miljoen klanten verkeert in een ‘massieve transformatie’, een totale wending van het energiesysteem. “We moeten ons bedrijf draaien naar een ander soort energiebedrijf, door meer en schonere energieoplossingen te bieden. Tegelijkertijd neemt wereldwijd de vraag naar energie toe en moeten we winstgevend blijven om die draai te kunnen maken”, schetst Michon.

In- en externe marktwaarde
De druk op de medewerkers is door alle veranderingen groot. Mensen komen jing binnen en werken vaak hun hele loopbaan bij Shell. Toch leefde sustainable employability niet echt. “Daarom hebben we het vorig jaar nieuw leven ingeblazen. Doorgaans gaan mensen pas nadenken over hun in- en externe marktwaarde, over hun inzet, plezier en passie op een pijnlijk moment in hun loopbaan: bij ontevredenheid of boventalligheid. Dat moest anders”, aldus Marloes Michon, vice-president Human Resources NL & Benelux/France Operations van Shell.

Own Your Future richt zich naast de gebruikelijke regelingen zoals zwangerschap- en ouderschapsverlof op vier thema’s: Fit & Weerbaarheid (gezond gewicht, stoppen met roken een coach); Motivatie & Waarde (dialoog aangaan met lijnmanager); Juiste baan & vaardigheden; Bewustzijn eigen mogelijkheden (careerscan, Linkedin training, pensioen awareness workshop). Er zijn ook Own Your Future events waar het twee dagen alleen om het welzijn van de medewerker draait.

Holistisch kijken
Volgens Michon is het nadenken over inzetbaarheid een continu proces en is het niet bedoeld om mensen naar buiten praten. “Integendeel. We willen juist mensen aan ons binden. Maar we proberen mensen wel holistisch te laten kijken naar vragen als: Wat heb je nodig? Hoe kun je groeien? Hoe blijf je vitaal? Ben je in control over je loopbaan? Wat is je in- en externe marktwaarde? Als je goed in je vel zit, voeg je waarde toe om ook in veranderende situaties te blijven performen. Doe je dat nooit, dan komt boventalligheid hard binnen”, zegt Michon.

“Vroeger zou dit alles soft zijn, maar nu niet. Je ziet dat jongere werknemers dat ook van ons vragen”, aldus Michon. Dat er meer aandacht moet komen voor vitaliteit weet ook nieuw lid van VNO-NCW Regio Rotterdam, Mirjam Rademaker van YISC. “Het aantal mensen met een burn-out groeit. De factor chronische stress is groot. Krijg als bedrijf inzicht in de vraag: wat geeft energie en wat slurpt energie”, zegt Rademaker. Volgens haar is een van de succesfactoren van vooruitgang en verandering het vergroten van de veerkracht en vitaliteit van medewerkers.

Fotoreportage

Regionieuws
Duurzame inzetbaarheid

​‘De arbeidsmarkt: uitdagingen en veranderingen’ staat centraal op de bijeenkomst van het HRM Expert Netwerk VNO-NCW Regio Rotterdam op het Erasmus Paviljoen in Rotterdam. Hoe houd je ouderen aan het werk in de toekomst en hoe blijf je duurzaam inzetbaar?

lees meer
Dinsdag 7 November 2017

‘De arbeidsmarkt: uitdagingen en veranderingen’ staat centraal op de bijeenkomst van het HRM Expert Netwerk VNO-NCW Regio Rotterdam op het Erasmus Paviljoen in Rotterdam. Hoe houd je ouderen aan het werk in de toekomst en hoe blijf je duurzaam inzetbaar?

Door Merijn van Grieken

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor belangrijke uitdagingen. Steeds meer werkenden willen en moeten betaald werk, zorgtaken en een rijk sociaal leven combineren. Daarnaast stelt een goed opgeleide beroepsbevolking steeds hogere eisen in termen van zinvol en inspirerend werk. Hoe mobiliseren we duurzaam voldoende talent in een vergrijzende samenleving waar de technologische ontwikkeling in hoog tempo voortgaat?

Kartonnen verpakkingen
Harry van de Kraats, algemeen directeur van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland AWVN en Directeur Sociale Zaken bij VNO-NCW/MKB NL, gaat in op die veranderende rol van HR in een veranderende arbeidsmarkt. Hij haalt een voorbeeld aan van een bedrijf dat, aangejaagd door digitalisering, inmiddels geen treinkaartjes maar exclusieve kartonnen wijnverpakkingen produceert. De 1.000 medewerkers moesten zich laten omscholen. ‘Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat nadenkt over duurzame inzetbaarheid.’ 

Hogere eisen
Werkenden in een schaarse arbeidsmarkt stellen steeds hogere eisen aan de werkorganisatie. ‘Mensen willen dat een bedrijf een purpose heeft, een reden en willen weten hoe een bedrijf omgaat met innovatie, de circulaire economie en werknemers. Ook in de boardroom wordt de HR-strategie een belangrijk thema. Wat is je license to operate? Waar sta je voor, hoe ga je daarmee om en hoe veranker je dat? Bedrijven waar het HR-beleid goed is verankerd zijn vaak goede bedrijven met erkenning uit de samenleving.’

Duurzame inzetbaarheid
De verandering over het denken over duurzame inzetbaarheid - hoe houd je ouderen aan het werk, hoe kunnen we de cao vernieuwen, hoe betrekken we mensen langs de kant in het bedrijf? -  vergt een sterke HR-functie. ‘Het is urgenter dan ooit dat er in de board gekeken wordt naar de invulling van de HR-strategie’, aldus Van de Kraats. ‘Als we iedereen kunnen betrekken wordt de maatschappij stabieler. Het bedrijf is de motor van Nederlandse samenleving.

Prof. dr. Joop Schippers, hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht en projectleider van het programma ‘Future of Work’, gaat dieper in op de vraag ‘Wie is voorbereid op de arbeidsmarkt van (over)morgen?’ Voor hem is het prioriteit dat mensen over (transitie)vaardigheden beschikken om zich nieuwe kennis eigen te maken en ook de mentale weerbaarheid hebben om een keer iets anders te doen als dat nodig is.

Keuring voor werknemers
‘Mensen moeten niet blijven hangen in ‘mijn oude beroep was zo leuk’ of ‘ik wil niets anders’. Er moet meer worden ingezet op een leven lang leren en de begeleiding van mensen in hun loopbaan. ‘Scholing of het mobiliteitsbureau heeft ten onrechte een slechte reputatie’, aldus Schippers.

Hij pleit voor een jaarlijkse keuring van werknemers zoals bij de auto. ‘Ga elk jaar het gesprek aan: waar wil je staan over vijf jaar? Hoe is het met je psychische gesteldheid, in welke fase van je leven zit je? Ben je fit? Wat is je ambitie? Et cetera. Eigenlijk moet de werkgever in een steeds krappere en ingewikkeldere arbeidsmarkt meer oog krijgen voor de medewerkers. Meer aandacht voor HR is noodzaak.’​

Bekijk de fotoreportage​​

618028e6-0ec5-4fe3-90a6-a7f28b48f8ca
Agenda
Er zijn nog geen bijeenkomsten bekend voor deze regio.