Hét ondernemersnetwerk in de Randstad

Skip Navigation LinksStart

Doelgroep HRM Expert Netwerk

​De vraagstukken van het Human Resouces Management (HRM) zijn complex. Hoe houd je de pensioenlasten in de hand? Wat betekent vitaliteitmanagement in theorie en praktijk? Hoe vind en bind je internationaal talent? In het HRM Expert Netwerk delen CEO’s en HR-directeuren hun kennis en ervaring op deze en andere HRM-terreinen. Hun deskundigheid is groot.

Regionieuws
Veranderende arbeidsmarkt

​Personeel nodig? Of genoodzaakt mensen te laten gaan? De coronacrisis heeft grote invloed op de arbeidsmarkt en dwingt ondernemers tot zware beslissingen. Platform NLWerktdoor zorgt dat werkgevers hun activiteiten kunnen voortzetten, terwijl personeel wordt ingezet waar zij het hardst nodig is.

lees meer
Woensdag 24 Juni 2020
​Personeel nodig? Of genoodzaakt mensen te laten gaan? De coronacrisis heeft grote invloed op de arbeidsmarkt en dwingt ondernemers tot zware beslissingen. Platform NLWerktdoor zorgt dat werkgevers hun activiteiten kunnen voortzetten, terwijl personeel wordt ingezet waar zij het hardst nodig is.  

Tekst: Pieter van der Meulen

Nederland werkt door, ondanks de coronacrisis. Creativiteit, daadkracht en het vermogen om snel te reageren op onverwachtse ontwikkelingen ligt aan de basis van ondernemerschap. Nu die eigenschappen volop worden beproefd, bieden VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met gemeenten, vakbonden en landelijke overheid een platform om Nederland zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komen samen op het platform NLWerktdoor. 

Personeel nodig? 
De arbeidsmarkt verandert. Waar het werk stilligt of slechts beperkt kan worden uitgevoerd, kunnen werkgevers niet iedereen in dienst houden. In sectoren zoals de zorg, land- en tuinbouw en logistiek hebben bedrijven juist extra krachten nodig. Op www.NLWerktdoor.nl worden matches gemaakt waardoor bedrijven hun werkzaamheden kunnen voortzetten terwijl werkloosheid zoveel mogelijk wordt beperkt. Het platform NLWerktdoor is een intiatief van het samenwerkingsverband Perspectief op Werk. Het is erop gericht dat mensen die willen en kunnen werken, worden geholpen de weg naar de arbeidsmarkt te vinden door bemiddeling, ondersteuning, begeleiding en omscholing. Door alle arbeidsmarktinitiatieven samen te brengen wordt de arbeidsmarkt structureel versterkt, waarbij voor zoveel mogelijk mensen werk is en werkgevers de arbeidskrachten kunnen aannemen die zij het hardst nodig hebben.  

Digitale werving en selectie
Door de coronacrisis werkt Nederland massaal digitaal en online. Voor het werving- en selectieproces heeft dat grote gevolgen. Met videogesprekken is veel mogelijk en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt dit zelfs grote kansen. Mensen die vanwege (mantel)zorgtaken niet makkelijk overdag van huis kunnen, moeders die graag willen werken maar kinderopvang pas kunnen betalen als ze een baan hebben en hun kinderen niet alleen thuis kunnen laten voor een gesprek. Of mensen met een psychische beperking die zich meer op hun gemak voelen achter een camera. Kortom: nu is de tijd om te kijken wat wel of niet werkt bij digitale werving en selectie.
Landelijke matching apps en platformen zijn bijvoorbeeld: ​
Inspiratie in coronatijd
De uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn in veel gevallen nog onbekend terrein voor werkgevers. Met nieuwe werkafspraken, fysieke maatregelen, aangepaste werkvormen en sectorgerichte protocollen start Nederland weer op. Bedrijven moeten kunnen in hoog tempo kunnen op- en afschalen, afhankelijk van steeds veranderende omstandigheden. Hoewel maatwerk in de meeste gevallen de enige manier is waarop tot goede afspraken kunnen worden gemaakt, zijn veel ondernemers gebaat bij gezamenlijk optrekken. Tijdens online inspiratiesessies, webinars en door het verspreiden van best practices hoeven bedrijven niet op eigen houtje te bedenken hoe zij zich tot de nieuwe situatie verhouden.

​NetwerkenWerkt!
Een mooi voorbeeld is 'NetwerkenWerkt!' dat op 16 juni de eerste bijeenkomst organiseerde. Het initiatief is genomen door afvalverwerker HVC  Groep, Werkom en hét platform voor Zaanstreek Waterland om organisaties samen te laten werken aan oplossingen voor de veranderingen op de huidige arbeidsmarkt.​​
Lees in juli een uitgebreid interview met Gert Jan de Waard van HVC Groep en Yolanda Hoogtanders van Werkom waarin zij vertellen hoe NetwerkenWerkt! een broodnodige impuls geeft aan de arbeidsmarkt.

VNO-NCW en MKB-Nederland en hun regionale afdelingen bieden landelijk en regionaal verschillende digitale mogelijkheden om te profiteren van het brede netwerk en problemen en oplossingen te delen. 

Kijk hier voor de online (en ook weer fysieke) bijeenkomst van VNO-NCW West.

Hoe kunnen we jou helpen op de arbeidsmarkt? Vul de poll​ in en laat het ons weten!
Regionieuws
‘Motivatie is het enige wat ertoe doet’

​“Als je blijft hangen in doelgroepen, benoem je vooral wat mensen niet kunnen," denkt Jacco Vonhof. "Ik kijk liever naar wat mensen wél kunnen en waar mogelijkheden liggen. Perspectief op Werk ondersteunt die insteek."

lees meer
Dinsdag 10 Maart 2020
“Als je blijft hangen in doelgroepen, benoem je vooral wat mensen niet kunnen. Ik kijk liever naar wat mensen wél kunnen en waar mogelijkheden liggen. Perspectief op Werk ondersteunt die insteek.” Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland en ondernemer, denkt dat het programma Perspectief op Werk uitkomst biedt aan zowel werkgevers als werkzoekenden. “Iedereen die wil, moet kunnen werken en we hebben iedereen keihard nodig.”

Tekst: Pieter van der Meulen

“Iedere ondernemer wil de best mogelijke werknemer. Ik werk in de schoonmaakbranche en ik zeg altijd: de beste schoonmaker heeft smetvrees en een slecht huwelijk. Die blijft poetsen en wil niet naar huis. Het punt is dat iedereen een eigen beeld heeft bij de ideale werknemer. Maar die haal je niet uit een malletje. Je kunt beter kijken wat een potentiële medewerker wél kan en welke vaardigheden je daaraan kan toevoegen. Bied je werknemer perspectief waarbij je door de baan heen kijkt. Zowel aan de kant van de werkgever als aan de kant van de werkzoekenden valt daarmee veel te winnen.” 

'Met Perspectief op Werk willen we iedereen die nu op de vluchtstrook rijdt graag meenemen'

Werknemer van morgen 
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen is een van de hoofddoelen van Perspectief op Werk. Veel werkgevers staan te springen om gekwalificeerd personeel, maar kunnen dat niet vinden. Veel mensen willen werken, maar hebben moeite op eigen houtje een passende baan te vinden. Omdat ze een arbeidsbeperking hebben, ergens een afslag hebben gemist, nieuw zijn in Nederland hebben, een vlekje hebben of op een andere manier net buiten de boot vallen. Niet interessant, vindt Vonhof. “Zijn mensen gemotiveerd om aan de slag te gaan en hoe kunnen we het duwtje geven dat ze verder helpt? Dat zijn de enige vragen die er echt toe doen. Het dient voor mij geen enkel belang om mensen in doelgroepen op te delen. Het is doodzonde om mensen die aan de zijkant staan niet te betrekken. Daarvan willen we werkgevers meer bewust maken. Vanuit weloverwogen eigenbelang is het een no-brainer om je als ondernemer aan te sluiten bij Perspectief op Werk. Ondernemers zijn gebaat bij een vitale arbeidsmarkt die iedereen meeneemt en waarbij niet alleen wordt geïnvesteerd in de werknemer van vandaag, maar ook in die van morgen.”

Gillend gek
“Veel ondernemers zijn al hartstikke sociaal betrokken, en zeker in het mkb,” vervolgt Vonhof. “Wanneer iemand in hun omgeving om wat voor reden dan ook niet aan de bak komt, zijn zij de eersten die bijspringen om te helpen. Het probleem is dat voorheen met alle regelingen, doelgroepen en voorschriften eerst ellenlange checklists moesten worden ingevuld. Het werd moeilijker gemaakt om wél iemand in dienst te nemen die aan de kant stond dan om het niet te doen. Werkgevers met goede bedoelingen die te maken krijgen met een heel bataljon aan begeleiders die met de beste bedoelingen mensen aan het werk te proberen te krijgen. Wanneer dit op een inefficiënte manier wordt vormgegeven, levert het alleen nog maar meer werk op. Daar worden ondernemers weleens gillend gek van. In de regionale uitvoering van Perspectief op Werk, de doe-agenda’s, wordt ingezet op creatieve manieren om mensen aan werk te helpen. Bij mijn bedrijf werken we sinds kort met ‘open hiring’. Geen CV, geen sollicitatie en geen gedoe, mensen kunnen zich gewoon aanmelden en dan gaan we met ze aan de slag. Het enige wat er toe doet, is dat ze aan het werk willen. En onze eerste ervaringen zijn goed. Natuurlijk kan dit niet bij alle banen, maar als je uitgaat van vertrouwen, in plaats van mensen door de mangel te halen, zal het je verbazen wat je ervoor terugkrijgt.” 

'Maak duidelijk waar werkgevers kunnen aankloppen en met welke processen ze te maken krijgen'

Tandje logischer
“Het sterke aan Perspectief op Werk is dat het regionaal niveau wordt uitgevoerd, met aansturing en ondersteuning van bovenaf. De arbeidsmarkt heeft nou eenmaal een regionaal karakter en de lokale samenleving vertaalt zich overal op een andere manier. De vraag in het oosten is anders dan die in het noorden. Met Perspectief op Werk kunnen we ‘bottom-up’ successen ophalen, zien wat het best werkt en daarmee anderen inspireren. De regio’s kunnen voor een groot deel hun eigen koers bepalen. Maak duidelijk waar werkgevers kunnen aankloppen en met welke processen ze te maken krijgen. Vanuit eigen ervaring met mijn bedrijf ben ik redelijk ingevoerd en soms weet zelfs ik niet waar ik heen moet met een vraag. Alles kan wel een tandje logischer worden ingericht. In 2014 heb ik zelf meegewerkt aan de pilot Regelluw Zwolle, waarbij ook de inzet was om mensen met een beperking aan werk te helpen. Tijdens de pilot is een aanpak ontwikkeld waarbij duidelijk is waar en bij wie ondernemers terecht kunnen met vragen en wordt een eenvoudige set aan instrumenten aangeboden. Daarbij is uitgegaan van de behoefte van werkgevers, die actief moesten aangeven wat ze nodig hadden wat betreft dienstverlening. De betrokken partijen waren steeds met elkaar in gesprek; niet omdat ze geforceerd aan een tafel waren gezet, maar omdat ze werkelijk wat aan elkaar hadden. De pilot was een groot succes. Niet alles werd dichtgetimmerd met regels, maar er werd uitgegaan van vertrouwen, zowel in de werkgever als in de werkzoekende. Deze pilot is een prachtig voorbeeld waarop we verder kunnen bouwen. We rijden in Nederland met z’n allen op een brede snelweg. Met Perspectief op Werk willen we iedereen die nu op de vluchtstrook rijdt graag meenemen.”​​

Lees hier meer over Perspectief op Werk
Regionieuws
Veerkracht en vitaliteit

​Duurzame inzetbaarheid. Daarover spreekt Marloes Michon, vice-president Human Resources Shell NL & Benelux/France Operations, op de bijeenkomst van HRM Expert Netwerk van VNO-NCW Regio Rotterdam. Haar bedrijf motiveert medewerkers om zelf de regie in handen te nemen onder de naam: Own Your Future.

lees meer
Maandag 19 November 2018

​Merijn van Grieken/ Van Grieken Tekst

Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker voor organisaties en personeel. Een duurzaam inzetbare medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd, een werkend leven lang. Daarom is Shell vorig jaar begonnen met het programma Own Your Future dat medewerkers motiveert om zelf de regie in handen te nemen.

De veranderingen die op het bedrijf afkomen zijn groot. De multinational met 60.000 medewerkers in 70 landen en 30 miljoen klanten verkeert in een ‘massieve transformatie’, een totale wending van het energiesysteem. “We moeten ons bedrijf draaien naar een ander soort energiebedrijf, door meer en schonere energieoplossingen te bieden. Tegelijkertijd neemt wereldwijd de vraag naar energie toe en moeten we winstgevend blijven om die draai te kunnen maken”, schetst Michon.

In- en externe marktwaarde
De druk op de medewerkers is door alle veranderingen groot. Mensen komen jing binnen en werken vaak hun hele loopbaan bij Shell. Toch leefde sustainable employability niet echt. “Daarom hebben we het vorig jaar nieuw leven ingeblazen. Doorgaans gaan mensen pas nadenken over hun in- en externe marktwaarde, over hun inzet, plezier en passie op een pijnlijk moment in hun loopbaan: bij ontevredenheid of boventalligheid. Dat moest anders”, aldus Marloes Michon, vice-president Human Resources NL & Benelux/France Operations van Shell.

Own Your Future richt zich naast de gebruikelijke regelingen zoals zwangerschap- en ouderschapsverlof op vier thema’s: Fit & Weerbaarheid (gezond gewicht, stoppen met roken een coach); Motivatie & Waarde (dialoog aangaan met lijnmanager); Juiste baan & vaardigheden; Bewustzijn eigen mogelijkheden (careerscan, Linkedin training, pensioen awareness workshop). Er zijn ook Own Your Future events waar het twee dagen alleen om het welzijn van de medewerker draait.

Holistisch kijken
Volgens Michon is het nadenken over inzetbaarheid een continu proces en is het niet bedoeld om mensen naar buiten praten. “Integendeel. We willen juist mensen aan ons binden. Maar we proberen mensen wel holistisch te laten kijken naar vragen als: Wat heb je nodig? Hoe kun je groeien? Hoe blijf je vitaal? Ben je in control over je loopbaan? Wat is je in- en externe marktwaarde? Als je goed in je vel zit, voeg je waarde toe om ook in veranderende situaties te blijven performen. Doe je dat nooit, dan komt boventalligheid hard binnen”, zegt Michon.

“Vroeger zou dit alles soft zijn, maar nu niet. Je ziet dat jongere werknemers dat ook van ons vragen”, aldus Michon. Dat er meer aandacht moet komen voor vitaliteit weet ook nieuw lid van VNO-NCW Regio Rotterdam, Mirjam Rademaker van YISC. “Het aantal mensen met een burn-out groeit. De factor chronische stress is groot. Krijg als bedrijf inzicht in de vraag: wat geeft energie en wat slurpt energie”, zegt Rademaker. Volgens haar is een van de succesfactoren van vooruitgang en verandering het vergroten van de veerkracht en vitaliteit van medewerkers.

Fotoreportage

ef1b296d-fe23-4950-992d-af6af32e6b87
Agenda
Er zijn nog geen bijeenkomsten bekend voor deze regio.