Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  HRM Expert Netwerk  >  HRM Dossier

Skip Navigation LinksHRM Expert Netwerk

 
 

 

Foto intro HRM.jpg
VNO-NCW West heeft in Rotterdam een HRM Expert Netwerk en in Noord-Holland een Human Capital Netwerk. Beiden maken zij zich hard voor de vraagstukken op het gebied van regionale arbeidsmarkt en onderwijs. VNO-NCW West stimuleert met deze netwerken de onderlinge samenwerking tussen ondernemers en organiseert bovenregionale bijeenkomsten.

HRM Expert Netwerk Rotterdam
Peter A.H. Bakker is voorzitter van het HRM Expert Netwerk in Rotterdam. Hij leidt een invloedrijke adviesraad, waarin circa twintig HR directeuren van voornamelijk grote bedrijven zitting hebben. Voorbeelden zijn: Ernst & Young, Shell, Rabobank, Vopak en Eneco. De adviesraad komt vier keer per jaar bijeen. Door de open, vriendschappelijke sfeer kunnen de leden in vertrouwen vrijwel alles op HRM-gebied met elkaar delen. Bovendien vertellen zij vanuit de dagelijkse praktijk over nieuwe plannen van aanpak en creatieve oplossingen in hun bedrijf.

De adviesraad organiseert twee keer per jaar een grote bijeenkomst met sprekers van naam, meestal de CEO en de HR-directeur van een groot bedrijf. Deze bijeenkomsten staan open voor alle directeuren en –managers die verbonden zijn met VNO-NCW West. Onder de deelnemers zijn veel midden- en kleinbedrijven. Klik hier​ voor meer informatie​.

Human Capital Netwerk Noord-Holland
Lucas van Wees, HR Director Universiteit van Amsterdam, is voorzitter van het netwerk. De aan het netwerk gekoppelde adviesraad bestaat uit circa 20 HR Directors van gerenommeerde organisaties uit de regio en uit onderwijsinstellingen. 

Door de onderlinge contacten, het organiseren van relevante bijeenkomsten en het samenwerken met andere organisaties wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van professionals, organisaties en de (toekomstige) arbeidsmarkt in de regio. Tevens wordt het netwerk verder versterkt en verdiept. Hierbij wordt voortgebouwd en waar mogelijk aangesloten op bestaande initiatieven binnen de regio.

De adviesraad is in het najaar van 2016 van start gegaan met een kick-off. In 2017 zullen we 2 grotere bijeenkomsten organiseren op Human Capital thema's die relevant zijn voor alle betrokkenen binnen de triple Helix. Het is de ambitie om samen een programma op te stellen dat de (toekomstige) bestuurlijke agenda verder zal versterken. Samenwerking is bij ons key! Klik hier voor meer informatie