Hét ondernemersnetwerk in de Randstad

Skip Navigation LinksNetwerk Groene Groeiers

 

171127 Banner Groene Groeiers.jpg
Regionieuws
Nederland niet op slot

​​“Natuur is niet alleen mooi, het verbetert ook het vestigingsklimaat. Maar we kunnen de boel niet op slot zetten.” Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, reageert op de uitspraak over de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Lees het uitgebreide standpunt van VNO-NCW en de projecten die in Noord- en Zuid-Holland niet door kunnen gaan.

lees meer
Vrijdag 30 Augustus 2019
“Natuur is niet alleen mooi, het verbetert ook het vestigingsklimaat. Maar we kunnen de boel niet op slot zetten.” Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, reageert in de Telegraaf op de uitspraak van de Raad van State over de Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Vanaf 2009 heeft Nederland, op aandringen van de Europese Commissie, natuurgebieden aangewezen in Nederland. Momenteel zijn dat er 162, verspreid over het hele land. In veel gevallen zijn dit kleine gebieden, wat met name in de Randstad problemen oplevert. De Randstad is de economische motor van ons land en vanwege de vele activiteiten staan de natuurgebieden in de weg van ontwikkelingen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een Taskforce Stikstof opgericht, die zoekt naar oplossingen.
Lees hier 11 veel gestelde vragen en antwoorden over PAS
Bekijk hier de uitleg in minder dan 4 minuten over de achtergrond en gevolgen van PAS

Uitspraak
In mei dit jaar oordeelde de Raad van State dat op basis van de programmatische aanpak er geen toestemming verleend mag worden voor activiteiten die extra stikstof uitstoten. Hierdoor zijn in vrijwel iedere gemeente in Nederland projecten stil komen te liggen. In onze regio West staan bijvoorbeeld de bouw van 5000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk op losse schroeven en 500 woningen in de wijk Kloosterveen in Assen. Ook projecten van bedrijven, wegenbouw, industrie en horeca, evenementen, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden staan on hold. 
VNO-NCW respecteert de uitspraak van de Raad van State en de eisen en wetgeving uit Europa, maar ziet vooral het dilemma. De urgentie om woningen te bouwen en bedrijven gelegenheid te geven om te groeien aan de ene kant en het belang van natuur aan de andere kant, is een lastige afweging. 

Harde drempel
Als voorbeeld voor functionerend beleid kan Duitsland dienen. Daar is een harde drempel afgesproken jvoor de hoeveelheid stikstof die per hectare mag worden uitgestoten. Bij onze Oosterburen is deze vastgesteld op zeven mol per hectare per jaar. Zolang bedrijven onder deze norm blijven, mogen zij activiteiten ontplooien. Deze norm is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft dat onder die zeven mol de natuur geen schade oploopt. In Nederland bestaat geen wettelijke standaard, waardoor in de praktijk uitgegaan wordt van nul mol bij de vergunningverlening. 
VNO-NCW pleit op korte termijn voor een harde drempel zoals in Duitsland. Voor de lange termijn is een integraal plan nodig, waarin milieu, natuur en economie bij elkaar worden gebracht. Voor grote uitstoters, zoals veehouderij, verkeer en industrie, is het van belang dat oplossingen worden ontwikkeld waarin zij voldoende perspectief op groei houden.

Adviescollege
Minister Carola Schouten van Landbouw heeft een adviescommissie in het leven geroepen onder leiding van Johan Remkes. In september wordt een eerste advies verwacht voor de korte termijn. 

Bekijk het lobbystandpunt​ van VNO-NCW West
Regionieuws
Groene Groeiers matchen op water

​“Met onze expertise en ervaring op het gebied van water kunnen we de wereld beter en duurzamer maken.” Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, opent het matchmaking event van het netwerk Groene Groeiers over water.  

lees meer
Woensdag 26 Juni 2019

“Met onze expertise en ervaring op het gebied van water kunnen we de wereld beter en duurzamer maken en tegelijkertijd jong ondernemerschap een boost geven.” Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, opent het matchmaking event van het netwerk Groene Groeiers over water.

Door Pieter van der Meulen

Tijdens de bijeenkomst ‘Matchmaking Water’ van het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers bij Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas in Rotterdam worden uitdagingen van waterbedrijven, zoals de waterschappen en Rijkswaterstaat, gekoppeld aan duurzame ondernemers die innovatieve oplossingen bieden. Onder de ruim 100 deelnemers zijn meer dan dertig jonge, innovatieve bedrijven die hun product pitchen. De VNO-NCW-voorzitter kijkt er niet van op.  “Vooral wanneer ik het buitenland bezoek, wordt duidelijk dat Nederland een heus waterland is,” aldus De Boer. “De waterschappen zijn ons oudste overheidsorgaan, ze bestaan bijna duizend jaar. Deze organisatiestructuur staat op een niveau dat de rest van de wereld niet kent. Overal ter wereld waar vraagstukken op het gebied van water bestaan, worden Nederlanders betrokken. Vandaag willen we innovatieve ondernemers matchen met uitdagingen waar de waterschappen tegenaan lopen. Laat je goede voorbeelden zien!”

Na het plenaire deel nemen de aanwezigen deel aan vijf thematafels:
1. Wie geeft reststoffen van de waterzuivering een tweede leven?
2. Hoe kan rioolwater op een kosteneffectieve manier worden gezuiverd voor hergebruik?
3. Wat zijn hergebruik-, infiltratie- en opslagmogelijkheden van regenwater?
4. Wie helpt waterbedrijven bij energiebesparing en duurzaam opwekken & opslag van energie?
5. Wildcard, waaronder natuurbeheer, zilte teelt, biobased bouwen en ontzilting.

Voorafgaand aan de thematafels worden ter inspiratie vier korte pitches gehouden:
• Ad de Groot over ‘Aquaflow’
• Sonja Fortuin over ‘The Great Bubble Barrier’ 
• Jelle Scharff van ‘BlueRoof’
• Rinze de Vries over ‘Movares’

Een toelichting op de uitdagingen en pitches van Groene Groeiers vind je op: www.groenegroeiers.nl

De bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van Hoogheemraadschap Rijnland en VNO-NCW Rotterdam. De bijeenkomst werd geleid door Yousef Yousef, Annemarie van Oorschot en Jolanda van Schaick, respectievelijk voorzitter, programmamanager en match maker van het netwerk Groene Groeiers.

​Fotoreportage

Regionieuws
'Zo kan ik mijn bedrijfsvoering verduurzamen'

​Vanaf 1 juli geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Leden van VNO-NCW West vertellen hoe energiebesparing wordt omgezet in een kans voor je bedrijf. Menno Rubbens, directeur cepezedprojects: "Het kan gaan om hele simpele ingrepen."​​ Bekijk de vlog​ ​​(1.38).​

lees meer
Vrijdag 7 Juni 2019
3e2f709f-4575-4686-ade7-60b562c70ae9

 Video

181203 Yousef thumb.jpg
Deze bedrijven maken de wereld beter via de 17 SDG’s van de VN