Hét ondernemersnetwerk in de Randstad

Skip Navigation LinksNetwerk Groene Groeiers

 

171127 Banner Groene Groeiers.jpg
Regionieuws
Duurzaam leveren in Den Haag

​Om Den Haag ook in de toekomst schoon en leefbaar te houden, moet de binnenstad in 2025 emissievrij zijn. Logistieke hubs voor op- en overslag aan de rand van de stad kunnen daarbij uitkomst bieden. “Laten we zorgen dat ‘Den Haag op slot’ niet alleen een kreet wordt, maar werkelijkheid.”

lees meer
Vrijdag 20 December 2019

Om Den Haag ook in de toekomst schoon en leefbaar te houden, moet de binnenstad in 2025 emissievrij zijn. Logistieke hubs voor op- en overslag aan de rand van de stad kunnen daarbij uitkomst bieden. Maar hoewel in 2020 de implementatiefase van deze hubs van start gaat, zijn er nog wel wat hordes te nemen. “Laten we zorgen dat ‘Den Haag op slot’ niet alleen een kreet wordt, maar werkelijkheid.”

Door Jelle van der Meulen

Dankzij logistieke hubs kan het verkeer in de Haagse binnenstad met maar liefst tachtig procent afnemen. Door met elektrische voertuigen het laatste deel van het goederentransport naar de binnenstad over te nemen én door efficiëntere organisatie wordt bovendien niet alleen de CO2-uitstoot gereduceerd, ook wordt de binnenstad veiliger. “Deze vorm van stadsdistributie is al jaren in opkomst,” weet Robert Medenblik, oprichter van de logistieke hub Hubbel-Lastmile. “Maar pas sinds vorig jaar zijn er echt stappen gezet om het van de grond te krijgen.”

'Wij willen de best bereikbare stad van Nederland worden'

Puzzelen met meerdere spelers
Momenteel werken de hubs hard om de kinderziektes uit het project te verhelpen. De logistiek is het probleem niet, zegt Medenblik. “Vooral de beschikbaarheid en laadinfrastructuur van elektrische voertuigen moet echt nog een vlucht nemen. Dat is een thema dat de komende jaren erg belangrijk wordt.”

De grootste uitdaging ligt echter in het meekrijgen van alle partijen. “Het gaat om het laatste stukje transport, dat wij in feite binnen de keten plaatsen,” legt Medenblik uit. “Verschillende partijen – leveranciers, distributeurs, afnemers – moeten aanpassingen doen. Dat vergt tijd, aandacht, maar bovenal samenwerking. Die samenwerking geldt ook voor hubs onderling; als we de good practices en bad practices delen, leren we van elkaar.”

Jaap Kooistra, commercieel manager bij logistieke hub Djinny Logistiek/Simply Mile Den Haag, beaamt dat samenwerking essentieel is om het project te laten slagen. “Momenteel zijn wij een soort ketenregisseur,” legt Kooistra uit. “Om zo min mogelijk ritten naar de binnenstad te maken, moet er veel contact zijn tussen ons, de leveranciers en de afnemers. Samen moet je vervolgens kijken naar vaste levermomenten. Dat is nog wel een puzzel.” Robert Medenblik ervaart hetzelfde en benoemt bovendien een extra uitdaging. “De ICT is bij zo’n project ook van levensbelang,” legt hij uit. “Uiteindelijk moet er een ICT-platform komen waarin alle aanvragen online kunnen worden ingevoerd en je vervolgens output krijgt met de perfecte route. En vervolgens moet ook de route terug naar de hub iets opleveren.”

Extra zetje
Om ook de retourstroom duurzaam te maken, heeft Djinny Logistiek daarom een heuse afvalstraat ingericht. Zo kunnen de voertuigen vol de stad in rijden, maar ook vol terug, waarbij het ook een deel van de afvalverwerking op zich neemt.

'Bedrijven moeten hier nu al mee bezig zijn, ook al lijkt 2025 nog ver weg'

Kooistra is positief gestemd over de ontwikkeling van de logistieke hubs, maar denkt dat de gemeente nog wel een extra zetje kan geven. “Wij duwen het in de juiste richting, maar het moet ook gefaciliteerd worden. Alles moet klaar staan.”

Medenblik denkt dat het hele proces nog sneller zou mogen verlopen. “Bedrijven moeten hier nu al mee bezig zijn, ook al lijkt 2025 nog ver weg. Inkopers en facilitaire afdelingen moeten bijvoorbeeld nu al rekening houden met distributie door elektrische voertuigen. De regels en milieuzones komen eraan. Als we ermee aan de slag gaan en de prioriteit ervan inzien, is een emissievrije binnenstad in 2025 absoluut haalbaar.”

‘Daar gaan we voor!’
Djinny is onderdeel van de APC Groep, waarvan André van Herk directeur is. In samenwerking met verschillende partijen, waaronder de Gemeente Den Haag en VNO-NCW, worden stappen gezet naar de ‘binnenstad van de toekomst’. “Wij willen de best bereikbare stad van Nederland worden. Daar gaan we allemaal voor. De voordelen voor alle partijen zijn talrijk. Simpel gesteld gaat het om combineren en daardoor efficiëntere logistiek. Dat werkt door op verschillende niveaus, denk aan duurzaamheid, leefbaarheid, maar het is ook gewoon goedkoper. Door de hub gaat geen enkele leverancier meer de stad in, waardoor veel vervoersbewegingen wegvallen. Dat scheelt natuurlijk ook weer CO2-uitstoot. Minder uitstoot en minder overlast voor bewoners. Daarom ook die afvalstraat. Een prachtig voorbeeld van bundeling van de krachten en samenwerking tussen partijen die echt wat aan elkaar kunnen hebben.” 


Lees meer over de mobiliteitsnetwerken van VNO-NCW West
Regionieuws
Samen innoveren!

​Gevestigde ondernemingen en jonge bedrijven kunnen veel aan elkaar hebben. De Stichting Management Studies van VNO-NCW liet onderzoek doen naar hoe je die samenwerking vorm kunt geven.

lees meer
Maandag 9 December 2019

​Dat gevestigde, vaak grote ondernemingen (de zogenaamde corporates) en jonge bedrijven (de start en scale ups) veel aan elkaar kunnen hebben, is niet nieuw. Al sinds de jaren zestig zoeken corporates naar interessante start ups om mee samen te werken. Aanvankelijk was de corporate uit op het nemen van een aandeel in de startup om zodoende toegang te krijgen tot intellectuele eigendom. Had zo’n jong bedrijf succes dan nam de corporate deze over.

Dat is tegenwoordig wel anders: corporates zoeken naar een duurzame samenwerking. Voor startups draait de samenwerking niet alleen om geld, maar juist ook om het netwerk en de faciliteiten (laboratoria, productie) van de corporate. Ook kan de corporate een launching customer zijn die de startup een groeispurt geeft.

Twee Amerikaanse onderzoekers Weiblen & Chesbrough hebben dit in 2015 de samenwerking beschreven vanuit het perspectief van de corporate en kwamen tot vier modellen: Corporate Venturing, Corporate Incubation, Startup Program en Startup Platform. De Stichting Management Studies van VNO-NCW heeft aan Jessica van den Bosch, directeur van HBO Drechtsteden, gevraagd te onderzoeken hoe deze modellen in de Nederlandse praktijk uitpakken. Haar onderzoeksteam heeft negen bekende corporates geïnterviewd, evenals één van hun startups. Daaronder zijn KPN, Shell en Bol.com. Het onderzoek laat zien hoe de rol van startups voor corporates zich ontwikkelt op de thema's selectie, samenwerken, kennisdelen en gezamenlijk leren. Onder meer de volgende vragen worden beantwoord: hoe geef je de samenwerking in de praktijk vorm, hoe vind je elkaar in die zee van kansen en hoe zorg je ervoor dat je leert van de samenwerking? Vragen die binnen het netwerk Groene Groeiers eveneens gesteld worden in de processen van match making en businessontwikkeling.

Het boek geeft enkele eenvoudige principes die helpen bij het ontwerp en de uitvoering van samenwerking tussen een corporate en een startup.

Prijs: 24,95 euro
Bestel hier

Regionieuws
Groene Groeiers helpen Philips

​Ruim twintig Groene Groeiers presenteerden op 6 november hun oplossingen voor de duurzame uitdagingen van Philips in Drachten.

lees meer
Vrijdag 8 November 2019

Op 6 november 2019 vond de zesde landelijke matchmakingbijeenkomst plaats bij Philips in Drachten. Ruim twintig Groene Groeiers brachten hun oplossingen in voor de uitdagingen van Philips en Circulair Friesland.

Door Annemarie van Oorschot

Aan drie tafels werden de volgende uitdagingen besproken:

1. Hoe krijgt Philips zijn productielocatie in Drachten van het gas af?
2. Kunnen ook Philips moeilijke rest- en afvalstromen, zoals mixed plastics,  worden opgewaardeerd tot grondstof?
3. Hoe organiseer je de terugname van producten?

Meer informatie over de eerste uitdaging en de oplossingen, vind je hier.

Meer informatie over de tweede uitdaging en de oplossingen, vind je hier.

Heb je geen toegang tot deze informatie en ben je ondernemer? Meld je dan eerst aan als Groene Groeier op www.groenegroeiers.nl

Fotoreportage

Locatiedirecteur Walter Mattis en duurzaamheidsdirecteur Eelco Smit van Philips zijn enthousiast over de ingebrachte oplossingen en zullen in de komende weken vervolgafspraken maken met een aantal Groene Groeiers. Dan wordt ook gekeken of er samengewerkt kan worden aan de ontwikkeling van business cases.

De tafelgesprekken leverden ook nieuwe inzichten op. Zo kaartte Chris Beeren van Aquafix uit Antwerpen aan tafel 2 het probleem van de microplastics in industrieel afvalwater aan. Elke fabriek, dus ook Philips, loost volgens hem microplastics in het oppervlaktewater en uiteindelijk in zee, maar de meeste productiebedrijven onderschatten deze vervuiling. Aquafix verkoopt een apparaat dat de microplastics uit het afvalwater kan filteren.

Aan tafel 3 opperde Thijs Bender van Drake & Farrell eens na te denken over de footprint van het terugnemen van afgedankte producten. Door het vervoer - vaak heen met een lege auto en terug met een volle -  wordt de uiteindelijke milieuwinst van de inname van producten beperkt.  Het leidde tot een nieuwe uitdaging voor Friesland en de noordelijke provincies: Hoe kun je logistieke hubs creëren waarbij bedrijven ingenomen producten kunnen verzamelen en weer verder distribueren.

Cint Kortmann van Quant Base benadrukte aan tafel 3 dat een circulaire economie afhankelijk is van het verzamelen, analyseren en toepassen van data met behulp van snel werkende digitale tools.

De bijeenkomst werd georganiseerd door het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers, VNO-NCW Noord, Philips en Circulair Friesland.

784e1a0a-7db8-4a54-b156-b259bacf8bc0
Agenda
Er zijn nog geen bijeenkomsten bekend voor deze regio.

 Video

181203 Yousef thumb.jpg
Deze bedrijven maken de wereld beter via de 17 SDG’s van de VN