Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Doelgroepnetwerk  >  Bouwpower  >  

Skip Navigation LinksStart

Doelgroep Bouwpower

​De bouw- en vastgoedsector slaat een nieuwe weg naar groei en innovatie in. De stevige ondergrond bestaat uit nieuwe, sectoroverschrijdende verbindingen tussen topondernemers: ondernemers die over grenzen kijken.

Regionieuws
Gemeenten, investeer!

​​​“We hebben gemeenten nodig voor de aanleg van infrastructuur en woningbouw. Bouwbedrijven zien de portefeuille niet meer opbouwen, omdat aanbestedingen worden uitgesteld en vergunningen niet worden verleend.” VNO-NCW West en MKB-Nederland regio’s roepen gemeenten in een open brief​ op vooral te investeren.​

lees meer
Maandag 25 Mei 2020

"We hebben gemeenten nodig voor de aanleg van infrastructuur en woningbouw. Bouwbedrijven zien de portefeuille niet meer opbouwen, omdat aanbestedingen worden uitgesteld en vergunningen niet worden verleend." VNO-NCW West en MKB-Nederland regio's in Noord- en Zuid-Holland roepen gemeenten in een open brief op vooral te investeren in gebiedsontwikkeling.

"De situatie is per gemeente verschillend," zegt Keukens in gesprek met BNR Nieuwsradio. "Veel gemeenten zitten al in de problemen door de decentralisatie in de zorg een aantal jaar geleden. Daar komt deze crisis nu bovenop. De eerste neiging is om de hand op de knip te houden, maar dat is in deze tijd extra schadelijk. Bedrijven hebben juist opdrachten en continuering van opdrachten nodig. We hebben gemeenten nodig voor de aanleg van infrastructuur en woningbouw. Bouwbedrijven zien de portefeuille niet meer opbouwen, omdat aanbestedingen worden uitgesteld en vergunningen niet worden verleend. Over een aantal maanden is de portefeuille leeg."

Keukens roept namens VNO-NCW West en MKB-Nederland regio's in Noord- en Zuid-Holland gemeenten op vooral te investeren en desnoods geld te lenen bij het Rijk of bij de provincies om toch door te kunnen met gebiedsontwikkeling. Provincies hebben al aangegeven dat ze projecten naar voren gaan halen. Keukens hoopt dat ze ook de gemeenten blijven oproepen om dat ook te doen, en daarin ook samen te werken. "Minister Wiebes wil de bedrijven graag uit de crisis investeren, maar die gaat niet over het Gemeentefonds. Knelpunten in de vergunningverlening moeten uit de weg worden geruimd. Thuiswerken betekent niet dat er minder moet gebeuren, maar dat het werk thuis doorgaat."

Luister de uitzending van BNR Nieuwsradio met Audrey Keukens terug.

Brief aan gemeenten
VNO-NCW West en MKB-Nederland regio's in Noord- en Zuid-Holland hebben een brief aan wethouders Financiën in Noord- en Zuid-Holland gestuurd. De ondernemersverenigingen vinden het een goede zaak dat het corona-noodpakket voor banen en economie met drie maanden wordt verlengd en wordt verbeterd met onder meer ondersteuning voor de vaste lasten van ondernemers. Nu is er een vertaling nodig van maatregelen naar lokaal niveau. In deze fase van de crisis is er behoefte aan maatwerk en extra ondersteuning, vooral voor de sectoren die lange tijd zijn stilgelegd op last van de overheid en voor bedrijven in die ketens.

In de brief wordt ingegaan op:​​

  • Aanvullende maatregelen noodpakket door gemeenten,
  • Investeren in plaats van bezuinigen,
  • Verticaal toezicht gemeentefinanciën,
  • Lange termijn steun van gemeenten.

Lees de open brief aan de wethouders Financiën in gemeenten in Noord- en Zuid-Holland.  

Regionieuws
Brief aan gemeente Rotterdam

VNO-NCW Rotterdam en Bouwpower helpen wethouder Kurvers bij het faciliteren van ondernemers in coronatijd ​

lees meer
Dinsdag 14 April 2020
VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond, Bouwpower, heeft samen met Bouwend Rijnmond een open brief verstuurd naar wethouder Kurvers. Wij willen gezamenlijk optrekken met de gemeente om de impact zoveel mogelijk te beperken met daarbij specifieke aandacht voor de tweede helft van dit jaar en de midden- en lange termijn. Wij hebben daartoe concrete voorstellen gedaan in de brief. Klik hier​ voor de brief.

Regionieuws
Eerste werk-sessie Leerwerk-akkoord

Tijdens de eerste werksessie Leerwerkakkoord, georganiseerd door VNO-NCW regio Rotterdam, worden concrete maatregelen en doelen afgesproken tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

lees meer
Vrijdag 26 April 2019

Tijdens de eerste werksessie Leerwerkakkoord, georganiseerd door VNO-NCW regio Rotterdam, worden concrete maatregelen en doelen afgesproken tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

door Eveline Padberg

Voor bouwbedrijven, hun klanten en toeleveranciers in de Rotterdamse regio is de komende jaren het vinden van goed gekwalificeerd en betaalbaar personeel een van de grootste uitdagingen. In het te ontwikkelen Rotterdams Leerwerkakkoord Bouw gaan overheid, onderwijs en bedrijfsleven hun krachten bundelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. In dit sectorakkoord komen concrete maatregelen en de doelstellingen te staan die de samenwerkingspartners met elkaar afspreken. Op 15 april 2019 vond een door Bouwpower VNO-NCW regio Rotterdam georganiseerde werksessiebijeenkomst plaats om als partners gezamenlijk te brainstormen over oplossingen en concrete afspraken die gemaakt kunnen worden. Het sectorakkoord Bouw is een open samenwerking. Het is de bedoeling dat meer bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties zich aansluiten.

Na een welkomstwoord door Hamit Karakus, voorzitter Bouwpower VNO-NCW regio Rotterdam, was het woord aan Niels Redert, directeur Excelsior4All en locatiegastheer voor deze bijeenkomst, voor een korte toelichting op het sociaal-maatschappelijk programma bij Excelsior.

Hierna volgde een inspirerende inleiding over innovatie in de bouw in relatie tot de arbeidsmarkt door Uri Rosenthal, voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Hij benadrukte dat Nederland een hoog innoverend vermogen kent, maar dat verspreiding van die innovatie in een aantal sectoren - waaronder de bouw - achterloopt. Hij schetste een paar voorbeelden van prijswinnende innovatieve bouw in Nederland, maar ook voorbeelden van de vele initiatieven die in de experimenteerfase blijven hangen. De sleutel ligt volgens hem niet alleen bij productinnovatie, maar zeker ook bij procesinnovatie. Cultuur en gewoontes staan hier vaak aan in de weg. Vooral innovatie van werkprocessen, zoals het werken met modules en het standaardiseren daarvan, moet uitkomst bieden.

Wethouder Richard Moti, Rotterdamse Wethouder Werk & Inkomen, gaf vervolgens een inzicht in de totstandkoming van het Rotterdamse Leerwerkakkoord en de ontwikkeling van de sectorakkoorden. Hij haalde daarbij het sectorakkoord Haven en dat van het MKB aan, die beide eerder tot stand zijn gekomen. Wat betreft de noodzaak voor de totstandkoming van een sectorakkoord Bouw verwees hij naar de opgaven waar de gemeente Rotterdam voor staat: 18:000 nieuwe woningen 2018-2021 (Woningbouwakkoord), Isoleren bestaande woningen (Rotterdams Energie- en klimaatakkoord) en Stimuleren Circulair Bouwen (Rotterdam Circulair).

Een verdere inkleuring van de noodzaak tot realisering van een Rotterdams Leerwerkakkoord voor de bouw kwam van  Gerard Bac , Directeur IBB Kondor/VolkerWessels, Voorzitter Regiobestuur Randstad Zuid Bouwend Nederland. Hij gaf inzicht in verwachte vraag en aanbod arbeid in de uitvoerende bouw tot 2023. Naar verwachting zijn er de komende vijf jaar landelijk 53.000 nieuwe instromers nodig, waarvan een groot gedeelte voor de Rotterdamse regio. Hij pleitte dan ook voor meer slimme partnerships tussen overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Ook een verdere promotie voor het werken in de bouw en infrastructuur, zoals door de tv-serie “Je gaat het maken”, moet meer werknemers naar deze sector lokken. Ten slotte verwees Bac naar een succesvol project van enkele bouwbedrijven waarbij vluchtelingen aan het werk zijn geholpen.

Na de inleidingen gingen de deelnemers uiteen in zes groepjes voor tafeldiscussies. Aan iedere tafel zaten deelnemers uit de bouw, van de gemeente, uit het onderwijs en uit de adviessector. Er werd, onder leiding van een tafelvoorzitter, gediscussieerd aan de hand van een vragenlijstje waarbij diverse oplossingen van de knelpunten bij “van school naar werk”, van “werk naar werk” en “aan het werk” werden bedacht. Van de sessies zijn verslagen gemaakt, die zullen dienen als uitgangspunt voor het vervolgtraject in de totstandkoming van het sectorakkoord.

Voorafgaand aan de gezamenlijke afsluiting van de middag door Hamit Karakus, Wethouder Moti en Vera van Rossen van Bouwend Nederland, inspireerde Bert Boeijink van Bloemendal Bouw, Techniek en Onderhoud de aanwezigen met enkele aansprekende praktijkvoorbeelden tot het maken van concrete afspraken met samenwerkingspartners. Hamit Karakus riep de aanwezigen ten slotte op zich vooral hiertoe in te spannen en sprak de verwachting uit eind mei of begin juni het Leerwerkakkoord Bouw met een mooi aantal partijen te kunnen ondertekenen.

Na afloop van de bijeenkomst was er bij de borrel uitgebreid de gelegenheid tot netwerken en verdere afspraken maken.

Fotoreportage
Presentatie Excelsior4all

3beef6bb-3af0-4f67-a776-08d871d61b4e
Agenda
Er zijn nog geen bijeenkomsten bekend voor deze regio.