Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Agenda

Detail Bijeenkomst

8cf2562c-5ebe-40bf-b9e5-1ebfc962e9c8
Oostland: Circulaire stad 2040
Datum
29-09-2020

Tijd
16:00 - 16:45 uur

Locatie
Online, via Teams

Omschrijving
Zuid-Holland, de ideale proeftuin voor ideeën rondom de circulaire stad
Steden groeien. En dus is de logische vraag: hoe kunnen in de stad productie en consumptie van voeding samenkomen, met hergebruik van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen?

Ted Duijvestijn neemt ons mee in een wereld vol ideeën rondom de circulaire stad. Wat is een circulaire stad? Hoe zijn
wij hier als inwoners en ondernemers van Zuid-Holland bij betrokken? Hoe kunnen wij hier een bijdrage aan leveren?

Het programma ‘Circulaire Stad’ van Innovatiepact Greenport West-Holland, waar Ted deel van uitmaakt, verbindt, wil verbonden worden en neemt zelf initiatief. Drie programmalijnen staan hierbij centraal: circulair voeden, circulair bouwen en gezonde leefomgeving. Steeds worden cross-overs en interactie gezocht, in kaart gebracht en gestimuleerd om uitgevoerd te worden.

De circulaire stad een bijeenkomst, waarin onze toekomst geschetst wordt, interactie zal plaatsvinden en uw mening gewaardeerd wordt. Deze bijeenkomst wordt via Teams gehouden.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijenkomst kan via een mail aan oostland@vno-ncwwest.nl. Voor meer informatie kan een mail gestuurd worden naar spek@vno-ncwwest.nl.

Heel graag tot de 29e.