Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Agenda

Detail Bijeenkomst

4c38e615-c02d-40ed-bf2d-dc56c6411a5a
Discussieclub II
Datum
09-09-2020

Tijd
19:30 - 22:30 uur

Locatie
Le Quartier
Van Hoytemastraat 43, 2596 EN Den Haag

Omschrijving
De zomer loopt langzaamaan op z’n eind, vakanties zijn voorbij en het ‘gewone’ leven neemt weer een aanvang. Maar helemaal gewoon is het nog lang niet. Dit geldt ook voor onze discussieclub. Vanwege de corona-maatregelen is het voor ons vooralsnog niet mogelijk om op onze gebruikelijke manier bij iemand thuis samen te komen. Maar aangezien onze laatste bijeenkomst ruim voor de zomervakantie plaatsvond, zijn Jac en ik van mening dat het de hoogste tijd is om elkaar weer eens te zien, maar dan op een manier die volgens de geldende maatregelen mogelijk is.
 
Wij hebben ervoor gekozen om vanaf 19:30 uur gezamenlijk een borrel te gaan drinken in Le Quartier opdat wij de gelegenheid hebben met elkaar bij te praten. We zullen aan een grote tafel zitten waarbij wij afstand van elkaar dienen te houden en het niet de bedoeling is dat wij gaan rondlopen. Helaas is de ruimte niet onbeperkt waardoor er plaats is voor maximaal 11 deelnemers. Wij begrijpen dat het jammer is niet met de hele club samen te kunnen komen, maar onze voorkeur gaat ernaar uit om iets te doen in plaats van niets te doen. Dit betekent dat deelname zal geschieden in volgorde van aanmelding. Wij hopen op eenieders begrip hiervoor.
 
Wij zien ernaar uit weer bij elkaar te komen!
-----------------------------------------------------------------------
De discussieclub van VNO-NCW Regio Den Haag komt zes keer per jaar bijeen. In huiskamersetting bespreken de aangesloten leden allerlei maatschappelijke thema’s, van discriminatie tot de verbouwing van het Binnenhof, telkens met een toonaangevende spreker. Bij de discussieclub is iedereen van harte welkom. Elk onderwerp wordt besproken en alles mag worden gevraagd. Heeft u interesse om langs te komen? Of wilt u een keer gastheer/gastvrouw zijn voor de discussieclub? Uiteraard is dat mogelijk. Stuurt u dan een mailtje aan regiomanager Monique Spek via spek@vno-ncwwest.nl