Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Agenda

Detail Bijeenkomst

3967b642-15b3-44c8-b426-9373c884323b
Westland-Delfland: Workshop RO
Datum
14-11-2019

Tijd
14:30 - 17:00 uur

Locatie
Waalpartners B.V.
Zuidweg 75
2671 MP  NAALDWIJK

Omschrijving
Westland is de meest dichtbebouwde gemeente van heel Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. 76 procent van het oppervlak is bebouwd met woningen en bedrijfsruimten. Verschillende media stonden eind augustus uitgebreid stil bij dit ‘nieuws’. Want ruimte in Westland is schaars, en er is zelfs nog meer bebouwd terrein dan in grote steden als Den Haag en Utrecht. Volgens het CBS komt dit door de grote hoeveelheid kassen in Westland, die maar liefst 48 procent van het oppervlakte beslaan. De ruimte-opgave voor de gemeente Westland is dan ook fors.

In haar beleid definieert de gemeente Westland zes grote ruimtevragers: (1) Groen en blauw, (2) Klimaatadaptatie, (3) Energietransitie, (4) Mobiliteit, (5) Wonen en voorzieningen en uiteraard het (6) Glastuinbouwcluster. Dit vraagt om keuzes en een integrale aanpak in de omgevingsvisie.
Langs deze zes thema’s organiseren we de volgende workshop Ruimtelijke Ordening, een co-productie tussen Gemeente Westland en VNO-NCW Westland-Delfland. Wij nodigen je hiervoor van harte uit op 14 november om 14.30 uur bij Waalpartners (Zuidweg 75, Naaldwijk). Rond 17 uur ronden wij de workshop af, waarna er nog een drankje wordt aangeboden door onze gastheer.

Naast rondetafelgesprekken over de zes thema’s geeft VNO-NCW Westland-Delfland haar visie op de invulling van het ruimtelijke vraagstuk voor een toekomstbestendige regio en geeft gemeente Westland een toelichting op de totstandkoming van de ‘omgevingsvisie 2.0’ en hoe zij omgaat met ‘ruimtelijke’ schaalvergroting en de samenwerking op dit terrein met andere gemeenten of organisaties, zoals de Provincie Zuid-Holland en MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag).

Graag hoor ik of je aanwezig bent op deze bijeenkomst en met hoeveel personen uit je organisatie (maximaal 3). Dit kan door een mail te sturen aan westland-delfland@vno-ncwwest.nl

Graag tot 14 november.

Namens het bestuur VNO-NCW Westland-Delfland
Pim Koelemij