Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Agenda

Detail Bijeenkomst

756db67f-b75c-4f2f-a99e-a395b6e92618
regio Den Haag: Meeting the Water Market
Datum
18-06-2019

Tijd
14:15 - 15:15 uur

Locatie
Omschrijving
Beste ondernemer/deskundige,

Graag nodigt de gemeente Den Haag u uit voor ‘Meeting the Water Market’ op 18 juni 2019. Tijdens dit evenement wil de gemeente graag met u in gesprek over actuele ‘watervraagstukken’ waar de stad mee worstelt of kansen ziet. In totaal bespreken we op deze dag zes uitdagingen die direct of indirect verband houden met water:

1. Hoe kunnen wij (monumentale) bomen behouden als de kademuren worden vervangen?
2. Op welke plekken kan thermische energie uit oppervlaktewater een oplossing bieden voor de verduurzaming van gebouwen?
3. Hoe kan de gemeente het vervoer over water als oplossing voor bouwlogistiek meer stimuleren?
4. Hoe kunnen wij met de verdichting van Laakhaven toch ruimte creëren voor meer groen en water in de wijk?
5. Hoe kunnen we vanuit verschillende invalshoeken op een effectieve en efficiënte manier omgaan met hitte(-eilanden)?
6. Hoe kunnen we de waterkwaliteit in de stad klimaatadaptief verbeteren?
Op de website www.meetingthemarket.nl vindt u een uitgebreide toelichting op deze vraagstukken.

Doe mee en meld u aan!
Vanuit uw expertise vragen wij u om in een interactieve sessie van een uur mee te zoeken naar innovatieve oplossingen voor één van de bovenstaande vraagstukken.
Staat u graag aan de basis van een leefbaar en toekomstbestendig Den Haag? En denkt u op een vernieuwende manier mee? Meld u dan nu aan! Want, met uw goede ideeën en frisse blik kunnen we samen méér bereiken voor de stad.
Aanmelden doet u via de website: www.meetingthemarket.nl.

Kent u een ondernemer of deskundige die ook goed kan meepraten over één van de vraagstukken? Dan kunt u deze uitnodiging doorsturen.

Klimaatadaptieve middag
Gezien ons water-thema hebben wij besloten om Meeting the Water Market plaats te laten vinden tijdens de klimaatadaptieve middag die de Provincie Zuid-Holland samen met de WaterStraat organiseert. Deze middag staat in het teken van kennisdeling op het gebied van klimaatadaptatie en wordt bezocht door opdrachtgevers van de provincie en gemeenten in de regio, experts en andere belanghebbenden.
Onderdeel van deze middag is een rondleiding op de WaterStraat en The Green Village van de TU Delft - waar u de laatste innovatieve mogelijkheden op het gebied van watermanagement in stedelijk gebied kunt ervaren - en een netwerkborrel met ambtenaren en bedrijven. U bent met uw deelname aan Meeting the Water Market van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Wanneer en waar
Datum: dinsdag 18 juni 2019
Aanvangstijd: 14.00 uur
Tijdstip van de sessie: 14.15 uur - 15.15 uur
Rondleiding over de waterstraat: 15.30 uur
Netwerkborrel: 16.30 uur
Locatie: X-gebouw TU Delft, Mekelweg 8-10, 2628 CD Delft

Vragen
Heeft u vragen over dit evenement? Neemt u dan contact op met mijn collega Jimm Laros (06-50 05 37 88 of jimm.laros@denhaag.nl).
Ik zie u graag op 18 juni!

Met vriendelijke groet,

Eva Kroonenberg
Programmamanager Innovatiegericht Inkopen
Gemeente Den Haag
Bestuursdienst | Directie Concern Bedrijfsvoering
www.denhaag.nl