Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Agenda

Detail Bijeenkomst

969ef9f5-f699-40a7-b21a-e0a6e7962e6b
Metropool Amsterdam: Digitale transformatie
Datum
26-03-2019

Tijd
15:30 - 19:00 uur

Locatie
Grant Thornton
De Passage 150
1101 AX  AMSTERDAM

Omschrijving
VNO-NCW metropool Amsterdam en Grant Thornton nodigen u graag uit voor de 10e editie ‘Presentatie van het jaarlijks Grant Thornton Commissarissenbenchmarkonderzoek van Board in Balance.’

Digitale transformatie een uitdaging: gisteren, nu of morgen?

Het onderzoek biedt een brede kijk op de opvattingen van commissarissen, leden RvB’s/ directies en secretarissen van RvC’s / RvT’s in de private en de (semi-) publieke sector.
 
Aalt Klaassen (researcher/consultant van Board in Balance) presenteert tijdens deze bijeenkomst resultaten van dit onderzoek. Vervolgens neemt Petri Hofsté het eerste exemplaar van het onderzoek in ontvangst. In het panel zitten Petri Hofsté en Ron Icke, die op uw vragen en stellingen vanuit hun rijke ervaring als commissaris een eerste reactie geven.
Als onderwerp staat centraal digitale transformatie, ICT, robotisering, etc. als ruim begrip. De meningen van de commissarissen, bestuurders en secretarissen over verschillende hiermee samenhangende aspecten/aandachtgebieden worden gepresenteerd. 

Enkele vragen die aan de orde kunnen komen zijn:
Wat is de stand van zaken in de ogen van de genoemde respondenten?
Zijn ICT en digitalisering gescheiden of te scheiden gebieden en wat is de rol van de RvC? Wordt digitale transformatie integraal op de agenda gezet of wordt per aandachtgebied gekeken? Wordt er voldoende aandacht geschonken aan de ethische aspecten van digital transformatie? En zijn RvC en RvB zodanig samengesteld dat zij weten om te gaan met digitale transformatie voor hun organisatie?

Bart Jonker (partner Grant Thornton) modereert deze bijeenkomst en zorgt voor een interessante discussie tussen de bezoekers in de zaal en de panelgasten. 
 
Eventuele vragen ontvangen we graag voorafgaand aan de bijeenkomst en kunt u mailen aan: aalt.klaassen@boardinbalance.com
Kortom een boeiende bijeenkomst speciaal georganiseerd voor bestuurders, commissarissen, toezichthouders, en wie daartoe ambitie heeft.

Wij kijken uit naar uw komst!

U kunt zich aanmelden via metropoolamsterdam@vno-ncwwest.nl. Vermeld hierbij of u zichtbaar wilt zijn op de deelnemerslijst van de bijeenkomst, we vragen dit in verband met de nieuwe privacywetgeving.
 

Programma
15:30 uur Inloop
16:00 uur Plenair programma
18:00 uur Netwerkborrel
19:00 uur Einde bijeenkomst