Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Agenda

Detail Bijeenkomst

c882766a-9845-4271-8b0f-35ba1c2fef96
AV: Waterontbijt - Watermanagement tussen Lek en Waal
Datum
20-06-2019

Tijd
07:30 - 10:00 uur

Locatie
Restaurant Bellevue, Merwestraat 55, 3361 HK Sliedrecht

Omschrijving

In het waterrijke gebied tussen de Lek en de Waal is watermanagement onontkoombaar. Een hoge bevolkingsdichtheid, veel bedrijven en heel veel water maken het samengaan van deze 3 componenten best spannend. Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan bijv. waterkering, wat zijn de meekoppelkansen voor onze wegen, maar ook voor onze bedrijfsgebouwen en -terreinen langs het water? VNO-NCW AV organiseert, samen met de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD), een bijeenkomst over ons ‘leven met water’.

Mathieu Gremmen, heemraad van het Waterschap Rivierenland zal ons inzicht geven in uitgangspunten en overwegingen, die meespelen bij het opstellen van een watermanagement-programma. Daarna zal Henriëtte Nonnekens als omgevingsmanager van de Graaf Reinald Alliantie en specialist in dijken ons meenemen in de wereld van de dijkversterking.

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen €25,00 excl. p.p. U ontvangt na de bijeenkomst een factuur.
 
Voor aanmelden en meer informatie kunt u een mail sturen naar av@vno-ncwwest.nl

We zien u graag op 20 juni.Programma
Volgt binnenkort