Hét ondernemersnetwerk in de Randstad
VNO-NCW WEST  >  Nieuws

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren
http://www.vno-ncwwest.nl/NieuwsFoto/160706%20R10%20Ambassadeurs%20ECT.jpg
Ambassadeurs voor slimme mobiliteit
Datum: 05-07-2016

Verbetering van de bereikbaarheid op z’n Rotterdams? Dat betekent de mouwen opstropen en aan de slag! “Effectief inzetten op slimme mobiliteit kan alleen worden bereikt door samen te werken. Wanneer we de voordelen met  elkaar delen, kunnen we veel bereiken.” Op de ECT Delta Terminal op de Maasvlakte, bespreken de nieuwbakken R10 ambassadeurs vanuit de regio Groot Rotterdam - Drechtsteden slimme mobiliteit en bereikbaarheid. “We moeten gedragsverandering teweeg brengen!”

Door Pieter van der Meulen   

Vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, koepelorganisaties en de Verkeersorganisatie richten zich tijdens deze eerste R10 ambassadeursvergadering op 22 juni 2016 op een duidelijk doel: het gezamenlijk optrekken in slimmere mobiliteit en verbetering van de bereikbaarheid van de regio Groot-Rotterdam – Drechtssteden. Denk hierbij aan ontwerpen als na de spits reizen, maar ook minder reizen, parkeerfaciliteiten beter benutten, collectief vervoer of het stimuleren van OV. Leo Ruijs, CEO van ECT Delta Terminal en gastheer van de bijeenkomst, stelt dat het verbeteren van de bereikbaarheid in de kern een kwestie van samenwerken is. “Tot mijn verbazing vinden veel werkgevers mobiliteit een probleem van werknemers zelf of van de overheid. Mijn ambassadeurschap is mede vanuit een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook omdat ik en mijn bedrijf kunnen profiteren van een betere bereikbaarheid van deze regio. Wanneer bedrijven samen de schouders hieronder zetten, wordt de hele regio daar beter van. ” Ruijs vertegenwoordigt het bedrijfsleven in de Rotterdamse regio richting minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, op wiens initiatief het programma Beter Benutten in 2011 is gestart.  Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

Niet lullen, maar poetsen
“Wanneer we succesvol willen zijn, moeten we samenwerken met degenen die de beslissingen nemen. Je moet de mobiliteitsoplossingen er echt doorheen duwen.” Voor Dick Slingerland, directeur van Alphatron, is het duidelijk dat de bereikbaarheid van de regio op z’n Rotterdams moet worden aangepakt: de mouwen opstropen en aan de slag! Alphatron geeft zelf het goede voorbeeld door samen met baggeraar Van Oord medewerkers de mogelijkheid te bieden om met de Watertaxi naar het werk te gaan. Met een boottochtje van enkele minuten ontlopen zij de lange, dagelijkse files. Alphatron ligt direct aan de Maas gevestigd, bereikbaarheid over water lijkt niet meer dan logisch.

“De oplossingen liggen vaak meer voor de hand dan je zou denken,” zegt Aernout van der Bend, directeur van de Verkeersonderneming. “De snelwegen worden bijvoorbeeld verre van optimaal benut. Iedereen is op dezelfde tijden op de weg. Wanneer bedrijven verschillende begin- en eindtijden van hun ploegendiensten invoeren, zou dat veel van de verkeersdrukte oplossen. Een betere spreiding van het verkeer op de weg is een duidelijk voorbeeld van het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Het doel van de Verkeersonderneming is om mensen te laten zien dat ze hun mobiliteitsgedrag wel degelijk kunnen veranderen. Wij kunnen bedrijven helpen een mobiliteitsplan op te zetten.”

Ostara de Jager-Bes, directeur onderwijs en ontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam, wijst op de mogelijkheid van de inzet van scholieren in het mkb. Ondernemers zouden scholieren kunnen inzetten om slimme mobiliteitsoplossingen te onderzoeken.

Kansen en knelpunten
De ambassadeurs gaan zich inzetten als gesprekspartner voor overheid en politiek en vertolken een verbindende en inspirerende rol voor het bedrijfsleven. In de aanloop naar de bijeenkomst bij ECT is een enquête gehouden over de drijfveren en ambities van de ambassadeurschap (zie tabel).  Duurzame mobiliteit blijkt een prominent thema te zijn voor een groot deel van de vertegenwoordigers, maar ook het verbeteren van het vestigingsklimaat en het creëren van concurrerende logistieke ketens zijn agendapunten.
kansenknelpunten.jpg
Vanuit een gemeenschappelijke agenda gaan de ambassadeurs de komende tijd aan de slag om meer bedrijven te betrekken bij de mobiliteitsoplossingen. Daarnaast wordt het gesprek aangegaan richting overheid en politiek over specifieke knelpunten, zoals de files op de A15 die voor met name ondernemingen in Drechtsteden een constante bron van ergernis zijn.
De belangrijkste kansen worden gezien in het efficiënter, flexibeler en schoner reizen. Ook wordt gewezen op noodzaak van meer en beter openbaar vervoer, waarmee de overheid  een faciliterende rol dient te vertolken. Het sleutelbegrip is samenwerking, zo blijkt uit de bijeenkomst, waarbij het bedrijfsleven, de koepelorganisaties en de overheid ieder een eigen rol heeft en daarin ieder hun  verantwoordelijkheid moet nemen. 

Bijlagen
Deel artikel